Економіка

Довідка

 про хід виконання програми економічного і соціального розвитку району за  І півріччя  2010 року

 

Впродовж І півріччя 2010 року робота райдержадміністрації була  спрямована на вирішення актуальних проблемних питань у виробничій та соціальній  сферах, подолання наслідків фінансово-економічної кризи,  здійснення заходів у зв’язку з оголошенням територій сіл Кропивник та Сівка Калуська зоною надзвичайної екологічної ситуації, проведення благоустрою населених пунктів району. Програма  економічного і соціального розвитку району на 2010 рік затверджена 13 травня 2010 року. 

Одночасно з Програмою  функціонують регіональні галузеві цільові програми, які розроблені структурними підрозділами райдержадміністрації.

Станом на 01.07. 2010 року  в районі діяло 34  районні цільові програми, з яких потребували  фінансування – 17. У І півріччі з районного бюджету  були   передбачені  кошти на фінансування 4-х програм.

 

Промисловість, підприємництво та дозвільна система

Промисловий потенціал району у І півріччі 2010 року складають 10 підприємств, з яких 9 – обробної промисловості: ТзОВ «Калуський комбінат хлібопродуктів», ТзОВ «Оріон», ТзОВ «Снєжка», ВАТ «Калуський ЗКУ», ДП «Агрота», ПП «Квазар», ПП «Мезон-еколожі», ТзОВ «Альва», ТзОВ «Європа-вікно», та КП «Теплосервіс» - виробник теплової енергії.

За 6 місяців поточного року підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму  31435,3 тис.грн. у відпускних цінах, що в 2 рази більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. У порівнянні  з І півріччям 2009 року спостерігався ріст виробництва  у 3,9 рази на ТзОВ «Калуський комбінат хлібопродуктів», 1,3 рази на ТзОВ «Снєжка», ТзОВ «Оріон», ДП «Агрота», ТзОВ «Альва», ПП «Мезон-еколожі» працювали зі спадом виробництва.

За відповідний період 2010 року промисловими підприємствами сплачено податків до бюджетів всіх рівнів в сумі 829,73 тис.грн., в т.ч. до місцевого 431,51 тис.грн.     

Станом на 01.07.10р. на промислових підприємствах зареєстрована  бюджетна заборгованість та із виплати заробітної плати. Так, зокрема,  сума  податкового боргу склала 130,9 тис.грн. (ТзОВ «Європа-вікно» - 114,6 тис.грн., ВАТ «Калуський ЗКУ» - 10,8 тис.грн.,  ПП «Альва» - 3,9 тис.грн., ПП «Квазар» - 1,6 тис.грн.), до пенсійного фонду 409,6 тис.грн. (ВАТ «Калуський ЗКУ» - 397,5 тис.грн., ТзОВ «Європа-вікно» - 12,1 тис.грн.), заборгованість із виплати заробітної плати 511,4 тис.грн. (ВАТ «Калуський ЗКУ» - 468,4 тис.грн., ТзОВ «Європа-вікно» - 43,0 тис.грн.).

 У сфері малого бізнесу робота в І півріччі 2010 року була спрямована на реалізацію заходів Програми підтримки малого підприємництва в Калуському районі  на 2009-2010 роки, а саме:

-         проводилась робота щодо сприяння участі СПД у тендерах на здійснення пасажирських перевезень в районі;

-         проведено 3 засідання місцевих галузевих рад підприємців та підготовлено  пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які потребують регулювання на законодавчому рівні,

-         на спільних засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва та Ради підприємців внесено пропозиції та заходи щодо подальшого розвитку підприємництва в районі;

-         здійснено заходи щодо спрощення видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами;

-         поновлено базу даних щодо вільних площ на території району, які пропонуються для передачі в оренду чи продаж та вільних земельних ділянок.

Представники середнього та малого бізнесу району  працюють в усіх сферах економіки.  Станом на 01.07.2010 року в районі нараховувалось  121 мале підприємство та 1741 фізична особа.

За І півріччя 2010 року  частка податків та зборів від суб»єктів підприємництва  до бюджетів всіх рівнів склала 23,3 відс. всіх надходжень. Частка надходжень  від представників малого бізнесу до районного бюджету склала 30,0 відс.

За І півріччя  2010 року в  дозвільний центр звернувся   47 суб’єкт господарювання, видано 51 документ дозвільного характеру, надано  72 консультації місцевими дозвільними органами та 68 консультацій адміністратором дозвільного центру  щодо отримання документів дозвільного характеру.

Здійснено 22 виїзди відповідно до звернень суб’єктів господарської діяльності.

Погоджено перелік  земельних ділянок  за  межами населених пунктів району, які передбачається надавати в оренду чи продавати шляхом проведення земельних аукціонів інвесторам для реалізації важливих інвестиційних проектів на території району.  Представниками дозвільного центру   обстежено  ці ділянки. В результаті обстеження представниками земельної комісії  визначено можливе цільове призначення земельних ділянок.   

 

Сільське господарство

         В поточному році всіма категоріями господарств району засіяно сільськогосподарськими культурами   21163га, в тому числі по господарствах населення - 16774 га (79%),  по сільськогосподарських підприємствах - 4389 га (21%).

         Проти минулого року збільшено посівну площу на 25 га.

         В рослинництві домінуючими культурами у виробництві по всіх категоріях господарств є зернові  та кормові культури і картопля, посіви яких в цьому році займають 24,4; 54,7;13,8; відсотків площ, технічними культурами зайнято 4,9 відсотка.

         Посів ярих культур по району  проведено на площі 8485 га з прогнозу 7777 га, або 109%.

          Аналізуючи підсумки роботи тваринницької галузі, слід відзначити, що за перше півріччя 2010 року сільськогосподарськими підприємствами реалізовано худоби на забій ( в живій вазі) 3284 тони , що на 670 тон більше до відповідного періоду минулого року. В порівнянні з відповідним періодом 2009р. зросла чисельність поголів’я свиней на 36836голів і становить 80015 гол.

         З метою покращення породних і продуктивних якостей худоби в районі працює 13 пунктів штучного осіменіння ВРХ, які обслуговують 25сіл району. З початку року осемінено – 341 голову ВРХ. В районі працює 30 молокопунктів,  якими заготовлено з початку року 786 тон  молока.

         За І півріччя в районі проідентифіковано  884 голови ВРХ, товарних свиней  - 997 голів, коней -3 голови.                                                                                 

 

Інвестиційна діяльність

Станом на 01.04.2010 року  обсяг іноземних інвестицій  по району становить 25721,8 тис.дол.США. 

Впродовж І кварталу  2010 року на розвиток економічного потенціалу  району за рахунок усіх джерел фінансування використано  6821,0 тис.грн. капітальних інвестицій, в т.ч. освоєно 6714,0 тис.грн. (54,1% до минулого року) інвестицій в основний капітал, з них – 6289,0 тис.грн. освоєно інвестицій  у житлове будівництво.

У І кварталі введено в експлуатацію  5384 м2 загальної площі житла, або 79,6%  до минулого року.

Розпочата робота з розроблення Довгострокової програми залучення інвестицій в економіку району. З  метою  опрацювання  пропозицій органів місцевого самоврядування та включення їх до програми  14.06.2010 року проведено  з участю селищного, сільських голів та представників дозвільних органів районний інвестиційний форум.  Селищний, сільські голови презентували інвестиційні пропозиції  щодо вільних земельних ділянок  в межах населених пунктів, вільних приміщень в межах населеного пункту. Ними подано інвестиційні пропозиції на 39  земельних ділянок площею 133 га в межах населених пунктів.

 

Розвиток інфраструктури

В звітному році Калуським УЕГГ проведено пуск газу в 215 житлових будинків. Проведено капітальний ремонт ізоляційного покриття  газопроводів с. Збора   загальною довжиною 8 м  та с. Сівка Калуська – 3 м.  Пофарбовано газопроводів в с. Голинь – 440 м, с. Кропивник – 800 м,.    Виконано заміну аварійної ділянки газопроводу в с. Мостище  по вул. Л. Українки, та Сагайдачного загальною довжиною 176 м.

 

Філією Калуський РЕМ виконано роботи: капітальний ремонт 20,64 км електроліній 0,4 кВ (в селах Пійло, Гуменів, х. Осиковатець Бабин Середній, Сівка-Калуська,);  капітальний ремонт електроліній 10 кВ – 15,61 км; капітальний ремонт трансформаторних підстанцій - 27 шт.; замінено 262 шт. аварійні опори; замінено 21,01 км проводу.

 

         Калуським ЦЕЗ №5 встановлено населенню 19  телефонних апаратів.

         Філією «Калуський райавтодор»  виконано  поточний ремонт місцевих доріг на 86,3  тис.грн., по угодах 86,8,  експлуатаційне утримання доріг на 1964,1  тис.грн.

 

Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів соціальної інфраструктури

Програмою економічного і соціального  розвитку району на 2010 рік передбачено кошти на будівництво та ремонт обєктів соціальної інфраструктури: в районному бюджеті – 1370,6 тис. грн., в селищному та сільських бюджетах – 3702,6 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету (заплановано 882,6 тис.грн.) розпочато і ведуться роботи по закладах охорони здоров’я, в т.ч.:

- СЛА  с.Новиця – капітальний ремонт системи опалення; с.Підмихайля – забезпечення водопостачання та водовідведення; с.Мислів – капітальний ремонт приміщення та системи опалення;

- райлікарня – заміна системи водопостачання і каналізації головного корпусу; капітальний ремонт приміщення пральні та дезкамери.

Із залишку коштів, що склався на 01.01.2010 р. по загальному фонду районного бюджету (488,0 тис.грн.) сільським радам було виділено додаткову дотацію на соціально-економічний розвиток. Розпочато і ведуться роботи:

- з будівництва Народного дому в с.Середній Бабин (із встановленням системи опалення); завершення реконструкції Народного дому в с.Кадобна та       капітального ремонту Народних домів в селах Станькова  та Томашівці;

- капітального ремонту приміщення ФАПу в с.Перекоси;

- капітального ремонту приміщення дитячого садка в с.Копанки;

- газифікації сіл Завій та Перевозець (роботи практично завершені, об’єкти готуються до введення в експлуатацію).

         За кошти селищного та сільського бюджетів у звітному періоді розпочато роботи зі встановлення системи опалення в Народному домі с.Боднарів; ремонту приміщення під школу мистецтв та добудови дитячого садка; капітального ремонту даху та фасаду школи в с.Новиця; реконструкції приміщення під дитячий садок в с.Бережниця; капітального ремонту та встановлення опалення в адмінбудинку Ріп’янської с/ради. Виконано капітальний ремонт Народного дому в с.Кропивник.   В більшості сільських рад заплановано проведення робіт з встановлення (реконструкції) зовнішнього освітлення населених пунктів; в с-щі Войнилів – влаштування фасаду приміщення дитячого садка.

         Загалом на виконання вищезазначених заходів профінансовано 226,5 тис.грн. коштів місцевого бюджету.

 

Програма „Власний дім”

Станом на 01.07.2010р. в районному бюджеті на 2010 рік на кредитування Програми передбачено  кошти в сумі 10,0  тис.грн. із  загального фонду (при завданні 112,7 тис.грн.)  і 26,0 тис.грн. із спецфонду; профінансовано – 15,0 тис.грн.

 

Платежі за житло та комунальні послуги

Проводилася робота щодо економії енергоносіїв та своєчасної  оплати споживачами за енергоносії та комунальні послуги. Рівень оплати за спожитий природний газ за І півріччя 2010 року по району склав 86,1 відс., зокрема, населенням – 83,7 відс., електроенергію по району   – 99,9 відс. 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за 5 місяців  2010 року становить  113,0 відс., у т.ч. у травні  290,0 відс.,  заборгованість населення  станом на  01  червня  2010 року з оплати житлово-комунальних послуг – 141,8 тис.грн. (питома вага  боргів району в області – 0,16 %).

         У І півріччі  вживалися заходи щодо  погашення ЦРЛ заборгованості  перед КП «Тепло сервіс»  за надані  послуги з теплопостачання. Протягом півріччя  борг зменшено на    279,8     тис.грн., який станом на 01.07.10р. становить  1722,2 тис.грн.

 

Земельні питання

         Затверджено технічну документацію з грошової оцінки земель сіл Завадка, Степанівна, Болохів, Підмихайля, Бережниця. На сьогодні  грошова оцінка земель не проведена у 6-ти населених пунктах, з яких на  стадії завершення роботи   в селах Пійло, Довга Калуська,   Мостище,  в селах Завій, Грабівка, Кропивник – роботи не розпочаті.

Станом на 01.07.2010 року передали в оренду свої земельні паї 4720 землевласників площею 5885,31 га. Нарахована орендна плата згідно укладених договорів в розмірі  2616,45 тис.грн.

         За І півріччя  продано 10 земельних ділянок  площею 2,633 га  вартістю 449,0 тис.грн., в т.ч.  шляхом проведення  земельних аукціонів продано 3 земельних ділянки.  Середня ціна  одного квадратного метра становить 17,05 грн.

        

Споживчий ринок товарів та послуг  

В звітному періоді торгівельне обслуговування населення в районі здійснювалося через мережу роздрібної торгівлі та ресторанного господарства юридичних та фізичних осіб (понад 340 об’єктів). В селах Болохів, Іванкова, Вилки обслуговування населення здійснюється за рахунок виїзної торгівлі.

У січні-червні п.р. з метою покращення збуту продукції місцевих сільгоспвиробників (ТзОВ «Калуський КХП», фермерські господарства - І.В.Мельник, «Калина», ВАТ «Бабин риба») залучалися до участі у щотижневих ярмарках в с-щі Войнилів.

Впродовж звітного періоду проводився щотижневий моніторинг роздрібних цін на основні продукти харчування. За середнім значенням вартості набору  район займає 10 місце в області.

Згідно розрахункових даних Головного управління статистики в області оборот роздрібної торгівлі за звітний період фактично склав 65607,1 тис.грн. що на 7887,1 тис.грн. більше ніж у 2009р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства по оперативних даних, за січень-червень 2010 року склав 5233,0 тис.грн. Середньомісячний роздрібний товарооборот на одну особу становив 14,4 грн.

За січень-травень 2010 року підприємства району реалізували послуг всім споживачам на  2487,4 тис.грн., зокрема  населенню – 2176,8 тис.грн. (або 87,5 % до загального обсягу реалізації).

За звітний період споживчі ціни зросли на 3,1% (січень-червень 2009р. – 7,0%)

 

Платежі до бюджету

Бюджет району по доходах загального фонду за І півріччя  2010 року виконаний на 97,7 відс. до уточненого  плану на період.

При плані 66 797,8 тис.грн.  фактично надійшло 65 278,0 тис.грн., в т.ч. виконання дотації вирівнювання з державного бюджету становить 95,5 відс. (уточнений плановий показник – 43 080,9 тис.грн., факт – 41 148,6 тис.грн.), субвенції з державного бюджету 99,7 відс. ( уточнений план – 17 586,2 тис.грн., факт – 17 536,7 тис.грн.).

         По власних доходах загального фонду виконання до плану становить 108,5 відс., або 463,0 тис.грн. перевиконання (при плані на період – 5 439,9 тис.грн.  фактично надійшло 5 902,9 тис.грн.).

У І півріччі   2010 року податковою службою мобілізовано до зведеного бюджету 11 206,6 тис.грн., в тому числі до державного – 2 423,2 тис.грн.. В порівнянні з аналогічним періодом 2009 року збір податків до зведеного бюджету зріс на 2352,6 тис.грн., або на 26,6 відс., до державного зменшився на 120,2 тис.грн., або на 4,7 відс.

З метою своєчасного бюджетного відшкодування та недопущення бюджетної заборгованості по податку на додану вартість перед платниками податку, протягом 6-ти місяців 2010 року на рахунки СПД району повернуто 150,1 тис.грн.

До місцевого бюджету забезпечено збільшення на 39,2 відс., або 2472,8 тис.грн. платежів, сума яких за  І півріччя   склала   8783,4 тис.грн.

         Податковий борг підприємств районного підпорядкування до Зведеного бюджету станом на 01.07.2010 року становить 2059,1 тис.грн. і в порівнянні з початком року зріс на 122,1 тис.грн. ( Завійський військовий лісгосп – 1578,1 тис.грн.). Борг до районного бюджету – 922,2 тис.грн. і в порівнянні з початком року зменшився  на 24,0 тис.грн.

         Станом на 1 липня 2010 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду в районі перебувало 2145 суб’єктів господарської діяльності, у  тому числі 477 юридичних і 1668 фізичних осіб.

         На 1 липня середньооблікова  чисельність працюючих становила 6201 особу. Співвідношення  працюючих до чисельності пенсіонерів становить 1000 до 2873.

Бюджетний план по надходженню коштів до Пенсійного фонду за І півріччя   виконано на  96,5 відс. в сумі 20716,3 тис.грн. Питома вага надходжень платежів від бюджетних організацій становить 60,7 відс.

         Станом на 01 липня  п.р. борг із сплати страхових внесків  до Пенсійного фонду склав 704,8 тис.грн. і в порівнянні з початком року зріс на 41,9  тис.грн.

Протягом звітного періоду забезпечено своєчасне фінансування витрат на виплату пенсій.

 

Доходи населення та соціальний захист

Заробітна плата

         За І квартал 2010 року середньомісячна заробітна плата  одного штатного працівника  в порівнянні з минулим роком зросла на  8,5 відс. і становила 1463,0 грн.

            У звітному періоді вживалися заходи  щодо зменшення заборгованості із виплати заробітної плати, дотримання мінімальних  гарантій в оплаті праці, легалізації робочих місць. Щомісячно проводилися засідання  районної  тимчасової комісії з питань погашення заборгованості  із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, де одночасно розглядалися питання  щодо причин збиткової роботи підприємств.

Станом на 01.07.2010р. заборгованість із виплати заробітної плати в порівнянні з 01.01.2010р. зросла на 238,6 тис.грн. і  складає    597,1 тис.грн., в тому числі на економічно активних підприємствах – 535,6 тис.грн., на підприємствах банкрутах –  18,5 тис.грн., на економічно неактивних підприємствах –   43,0 тис.грн.

 

Допомоги

        Станом на 01.07.2010 року до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків  внесено інформацію  на   19224 особи, що свідчить про те, що  право на пільги має більше третини населення району (31,7відс.)

Управлінням праці та соціального захисту населення проводилася робота щодо забезпечення  конституційного права громадян на соціальний захист.      Соціальною підтримкою для забезпечення достатнього життєвого рівня охоплено 3407 пільговиків, яким впродовж І півріччя 2010 року   виплачено різних видів соціальних  допомог в розмірі  16855,0   тис. грн.

Основними джерелами фінансування витрат, пов’язаних з наданням пільг, є державний та місцевий бюджети. За кошти державного бюджету  68  інвалідам надано  одноразову матеріальну допомогу  в сумі  4,3 тис.грн.  та 21 непрацюючій малозабезпеченій особі   в  сумі 1,3 тис.грн.; 4 інваліди загального захворювання та дитинства та 9 ветеранів війни одержали путівки на санаторно-курортне лікування;  72 інвалідам виплачено компенсацію на бензин, ремонт, технічне та транспортне обслуговування автомобіля на суму 6,7 тис.грн.; видано 15 інвалідних візків та 36 технічних засобів реабілітації.

        За рахунок коштів  місцевого бюджету  надано матеріальних  допомог  пільговим категоріям населення району  в сумі  23,3 тис. грн..        

         На обслуговуванні  в Територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян району у звітному періоді  перебувало   2364  одинокі  та самотні особи.

         Пунктом прийому  продуктів харчування, одягу та взуття, предметів першої необхідності зібрано та надано натуральної допомоги 1126 громадянам  на суму 60,0 тис. грн.

На благодійний рахунок  територіального центру  за звітний період надійшло 4,1 тис. грн., з якого надано грошову допомогу 49 чол. на суму  3,0 тис.грн.

Проведено поточний  ремонт житла 23 одиноким громадянам, відділенням соціально – побутової реабілітації  надано послуг перукаря – 109 особам, з ремонту одягу – 91 особі, з  прання білизни - 68 особі.

 

Субсидії

Субсидії  на житлово-комунальні послуги у І півріччі отримували 470 сім’ї, яким      у звітному періоді компенсовано витрати на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 184,3  тис.грн.

Готівковими субсидіями в обсязі 36,2 тис.грн. на придбання твердого палива та скрапленого газу скористалося 134 сім’ї. 

 

Пенсії

Станом на 1 липня 2010 року  на обліку перебувало 17814 одержувачів пенсій усіх категорій , яким у звітному періоді забезпечено своєчасне і в повному обсязі проведення пенсійних виплат. 

Впродовж року проведено 3 масові перерахунки пенсій за  пенсійними програмами відповідно до законодавчих актів та урядових рішень, в результаті чого середній розмір пенсії  зріс  на 9,3 відс., або  з 813,6 грн. станом на 01.01.2010 року  до 889,83 грн. на 01.0.2010 року.

         

Ринок праці

Протягом І півріччя 2010 року до центру зайнятості звернулося  з питань працевлаштування 804 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 128 чол. менше, ніж торік. Всього перебувало на обліку протягом І півріччя 2010 року 1559 чол.

Чисельність незайнятого населення, яке перебуває на обліку в центрі зайнятості станом на 01.07.2010 р. становить 593 чол., із них 576 чол. мали статус безробітного.

Станом на 01.07.2010 р. зареєстровано 8 вільних робочих місць.

Рівень зареєстрованого безробіття в районі зменшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1,2% і становить 1,6 відсотка.

За сприянням  служби зайнятості працевлаштовано 423 особи,  на оплачувані громадські роботи  253 особи.

Протягом І півріччя 2010 року в усіх сферах економічної діяльності створено 397 нових робочих місць,  в т.ч. фізичними особами – суб’єктами  господарювання – 352. Річне завдання щодо створення робочих місць виконано на 52,9 відс.

Протягом вказаного періоду за направленням служби зайнятості проходили професійне навчання 59 чол. 

За І півріччя 2010 року  міськрайонний центр зайнятості надав 6217 громадянам 13323 профорієнтаційні послуги.

 

 

Освіта

Впродовж останніх років  збережено та вдосконалюється мережа шкіл, дошкільних та позашкільних установ освіти  району.

На даний час у районі функціонують 35 загальноосвітніх шкіл і                   4 навчально-виховні комплекси (11 ЗОШ І-Ш ст., 20 ЗОШ І-Пст., 4 ЗОШ І ст., НВК), в яких навчається 6539 учнів 1-11 класів; працюють 2 позашкільні установи: Войнилівський центр дитячої та юнацької творчості, районна ДЮСШ; Підмихайлівська МНВМ; 5 дошкільних навчальних закладів (15 груп-285 дітей).

Проводиться відповідна робота щодо забезпечення конституційного права громадян на одержання повної загальної середньої освіти. Всі діти району залучені до навчання - 100% дітей здобувають повну загальну середню освіту.

У поточному навчальному році  забезпечено перевезення   учнів до місця навчання і додому; гарячим харчуванням охоплено 100% школярів,  100% дітей пільгових категорій  та учні 1-4 класів харчуються за кошти бюджету.

У 2009-2010 н.р. здійснюється профільне навчання у 10 загальноосвітніх школах 1-Ш ст.

             У 2010 році в галузі освіти на капітальні видатки спрямовано 2700.0 тис. грн. бюджетних коштів, в тому числі на реконструкцію                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          об’єктів – 910.0 тис. грн., на капітальний ремонт 1395,0 тис. грн., профінансовано – 273,7 тис. грн., на придбання – 1309,7 тис. грн., профінансовано -275,9 тис. грн.

             На проведення поточних ремонтів у закладах освіти використано 226,3 тис. грн.

          У першому півріччі 2010 року  виконані роботи по поточному ремонту системи опалення філії Ріп’янської ЗОШ 1-ІІІст. в с. Яворівка (2,7 тис. грн), система опалення (заміна насоса) Цвітівської ЗОШ 1-ІІст. (6,5 тис. грн.), ремонт теплотраси Вістівської ЗОШ 1-ІІст. (2,1 тис. грн.)

Закуплено фарбу, вапно та цемент (258 тис. грн.) для проведення поточних ремонтів у навчальних закладах району, для Голинськї ЗОШ 1-ІІІст. придбано бруківку на суму 72, 0 тис. грн.

 

Культура

Кошторис витрат відділу культури та туризму на 2010 рік становить

5408,9 тис.  грн. Заборгованості з виплати заробітної плати, оплати за енергоносії  немає.

На придбання інвентаря за звітний період витрачено  18,8 тис. грн. Передплата періодичних видань за І півріччя 2010 року становить 6,4 тис. грн. Розпочато ремонтні роботи в ДМШ с. Підмихайля. Тривають роботи, пов’язані із заміною електропроводки в РБК.

Встановлено металопластикові вікна в бібліотеці с. Завій та ДМШ с. Підмихайля. Загалом на проведення поточних ремонтів використано  32,6 тис.  грн.

За 6 місяців  2010 року проведено 6 районних фестивалів та конкурсів,

Взято участь в одному Всеукраїнському фестивалі  „Писанка” (м. Коломия),

Регіональному фестивалі  „Яблуневий цвіт” (м. Косів)  та трьох обласних фестивалях:

-         фестиваль вертепів м. Яремче ;

-         конкурс читців, присвячений  роковинам  від дня народження Т.Г.Шевченка,   у м. Івано-Франківську;

-         фестиваль фольклору в м. Космач ;

         Протягом  6-ти  місяців в закладах культури району відбулося   273 заходи, проведено  2 благодійні акції (зібрано 1320 грн.):

«Від серця до серця» ( для дітей з вадами зору);

 „Повір у себе” (для дітей з обмеженими функціональними можливостями”.  

    За 6 місяців 2010 року  від надання платних послуг  населенню  надійшло

121,5 тис. грн.

Медицина

Кошторисом доходів та видатків на  І півріччя 2010 року  по районній лікарні передбачено 8481,8 тис. грн. по загальному фонду.  Касові видатки склали 8143,3 тис.грн. що складає 96% від кошторисних призначень на звітну дату.

На придбання медикаментів витрачено 142,4 тис.грн. що складає 4,41 грн. на 1 л/день, на продукти харчування 62,9 тис.грн., або 3,01 на 1 л/день.

Протягом І півріччя було оплачено поточний ремонт інфекційної лікарні  та харчоблоку  на суму 239,0 тис. грн. Також в амбулаторії с.Голинь завершені роботи по проведенню водопостачання на  15,0 тис. грн. В приміщенні баклабораторії розпочато ремонт, для чого закуплено металопластикові вікна на суму 11,3 тис.грн.

Від діяльності госпрозрахункових відділів поступило 386,7 тис. грн., касові видатки склали 383,6  тис. грн. 

Від  благодійних внесків поступило 36,5 тис.  грн. Значна частина цих коштів спрямована на закупівлю медикаментів (12,7 тис.грн.) та ремонт медтехніки (11,5 тис.грн.), придбано для лікарні три пральні машини на загальну суму 8,0 тис. грн.

В рамках  гуманітарної допомоги  лікарня отримала продуктів харчування на суму 1,5 тис. грн., тафтингове покриття ( 29 м.кв. на суму 0,3 тис.грн.)  та телевізор вартістю 1165 грн.

За програмою «Забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами» лікувальний заклад безкоштовно отримав:

-         28 приладів для вимірювання рівня глюкози в крові  вартістю 15,2 тис. грн.;

-         З електрокардіографа на суму 47,9 тис. грн.;

-         для сільської медицини три автомобілі «Opel» на суму 425,2 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

________________________

 Перелік площ, які не використовуються і пропонуються для продажу, в оренду у Калуському районі станом на 01.07.2010 року

 Перелік площ, які не використовуються і пропонуються для продажу, в оренду у Калуському районі станом на 01.07.2010 року

 Вільні земельні ділянки на території Середньоугринівської сільської ради, що пропонують в оренду чи викуп

 

 


Інтернет представництво
Калуської районної державної адміністрації
РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ Основні функції Нормативно-правові засади діяльності Керівництво РДА Управління, відділи та інші структурні підрозділи РДА Графік прийому громадян Вакансії Довідник телефонів Порядок оскарження Заходи за зверненнями Звернення в РДА Вимоги до звернення Інтернет-приймальня Соціальний захист населення Боротьба з корупцією Доступ до публічної інформації Громадська рада
РАЙОННА РАДА Голова районної ради Апарат районної ради Постійні комісії Депутати Калуської районної ради Сесії районної ради

ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН Район Мапа Економіка Статистика Підприємництво Соціальна сфера Місцеві ради Історико-меморіальний музей Степана Бандери
ПРЕС-ЦЕНТР Новини Заходи і події Оголошення Інвестиційна привабливість Адміністративні послуги Дозвільний центр Державний реєстр виборців Регуляторна політика Всеукраїнський конкурс "Приязна адміністрація"

КОНТАКТИ вул.Шевченка, 6
 м.Калуш, 77300
 тел.:
 факс: (03472) 6-00-23,[email protected]
Інтернет представництво: Калуська районна державна адміністрація | Розробка та підтримка:
Статистика відвідування: