Підприємництво

Довідка

про хід виконання Програми підтримки малого підприємництва

 в Калуському районі на 2009-2010 роки за 2009 рік

          Робота щодо розвитку підприємництва в 2009 році проводилась в напрямах, передбачених Законами України „Про державну підтримку малого підприємництва”, „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та в рамках Програми розвитку малого підприємництва у Калуському районі на 2009-2010 роки.

Для якісного забезпечення подальшого впровадження Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” переглянуто графік роботи дозвільного центру та змінено його в режимі «Єдиного вікна» до двох разів на тиждень (вівторок та четвер).  Для належного функціонування дозвільного центру забезпечено обов’язкову участь всіх представників місцевих дозвільних органів у його роботі та прийнято розпорядження голови райдержадміністрації «Про посилення контролю за дотриманням термінів у видачі документів дозвільного характеру».

Станом на 01.01.2010 р. до дозвільного центру звернулось 84 суб»єкти господарювання, яким видано 123 документів дозвільного характеру, надано 115 консультацій місцевими дозвільними органами та 120 - адміністратором.

Проводиться відповідна робота із залучення іноземних інвестицій у розвиток підприємництва.

            На сьогодні в районі зареєстровано 8 малих підприємств з іноземними інвестиціями: ПП „Буа-сюр-буа – Перевозець” с.Перевозець, ПП „Мезон – еколожі” с.Вістова, ТзОВ „Ф-ТЕХ” с.Новиця, ТзОВ „Поліхімтрейд” с.Мостище, ТзОВ „Дарина Фуд” с.Копанки, ТзОВ «Ана-Аквалайне» с.Мислів,  ТзОВ «Кадроб» с.Вістова.

Впродовж року підприємці інвестували кошти в розвиток галузей економіки в сільській місцевості. За даними статистики, у звітному періоді загальна сума залучених для розвитку малого бізнесу інвестицій склала близько 180,8 тис. дол. США.

  Основними проектами, які  реалізувалися в 2009 році:

-         облаштування майстерні з обробки листового металу в с.Копанки;

-         реконструкція колишнього приміщення цегельного заводу під цех з виготовленню будівельних матеріалів в с.Голинь;

-         будівництво швейної майстерні в с.Голинь;

-         реконструкція приміщення корівника для складу будівельних матеріалів в с.Старий Угринів;

-         облаштування зерноскладу для майстерні з виготовлення бетонних виробів в с.Добровляни;

-         реконструкція складських приміщень для цеху виробництва брикетів в с.Пійло.

-         реконструкція викуплених приміщень для складу промислових товарів у с.Мислів.

                Забезпечено безперешкодну участь малих підприємств на конкурсних

засадах у закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти. 21 представник малого бізнесу взяв участь в 4 тендерах на виконання робіт та надання послуг, закупівлю вугілля, медикаментів і продуктів харчування для бюджетних установ.

                   Залучено підприємців району до виконання відновлювальних робіт щодо ліквідації наслідків стихії 2008 року. ( ПП «Росім», ТзОВ «Лік», ТзОВ «Кадроб»).

З метою покращення збуту продукції місцевих сільгоспвиробників підприємці, які працюють в галузі сільського господарства, були залучені до участі у  трьох обласних ярмарках та регіональній виставці «Золота осінь – 2009р. ».

            Для здійснення підприємницької діяльності в районі поновлено базу даних щодо вільних площ на території району, які пропонуються для передачі в оренду чи продаж.

            З метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва  створено місцеві галузеві ради підприємців при райдержадміністрації  в галузях: промисловості, торгівлі та побутового обслуговування, будівництві, транспорті, агропромисловому комплексі. Відкрита «гаряча лінія» для спілкування з підприємцями з питань щодо змін до нормативно-правових актів.

            Для врахування інтересів підприємницьких кіл району на етапах підготовки та прийняття тих чи інших управлінських рішень введено голову Ради підприємців до складу колегії при голові райдержадміністрації та в склад Ради підприємців при голові облдержадміністрації.

                    Активно працює Рада підприємців району.

            За результатами вищезазначених Рад підготовлено та подано в облдержадміністрацію ряд  пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які потребують регулювання на законодавчому рівні.  

            З метою стимулювання розвитку підприємництва в районі підготовлено зміни до Програми підтримки малого підприємництва в Калуському районі на 2009-2010 роки.

  Відповідно до структури програми, здійснювались заходи щодо впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Проведено нараду та надано роз’яснення селищному та сільським головам щодо здійснення державної регуляторної політики органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

  Поновлено реєстр місцевих регуляторних актів.

В  рамках Програми  розвитку  малого  підприємництва в Калуському районі на  2009 – 2010 роки проводиться ряд заходів на рівні Калуського міськрайонного центру зайнятості, ТзОВ „Калуський бізнес-центр” та Калуської ОДПІ .

  За 12 місяців 2009 року  міськрайонним центром зайнятості в районі  за рахунок  всіх  джерел  фінансування  введено  в  дію  707  нових  робочих  місць, з них фізичними  особами – суб'єктами  підприємницької  діяльності створено 168  робочих  місць, за трудовими угодами з фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності – 369.

  З метою збільшення кількості суб’єктів господарювання, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, активно працює районна група з легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Протягом звітного періоду проведено 12 рейдів з легалізації, перевірено 89 суб’єктів підприємницької діяльності, виявлено 46 найманих працівників без оформлення трудових договорів, додатково зареєстровано 22 договори між найманими працівникми та фізичними особами – підприємцями. За наслідками перевірок проведено 9 засідань робочої групи, заслухано 15 керівників, які допускали порушення законодавства про працю.

          ТзОВ “Калуський бізнес-центр” за звітний період надано 93 бізнес-консультацій для безробітних та підприємців району, проведено 4 семінари-навчання  щодо започаткування підприємницької діяльності.

З метою покращення правової грамотності підприємців Калуською ОДПІ проведено 7 семінарів на предмет патентування і ліцензування окремих видів діяльності, застосування податкового законодавства СПД – фізичними та юридичними особами.

За період реалізації Програми розвитку малого підприємництва кількість задіяних у сфері малого бізнесу збільшилась на  176 осіб, або на 7,8 відс.

Станом на 01.01.2010 р. в районі працювало 1814 суб'єкти підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, в тому числі 121 мале підприємство,  на яких нараховується близько 800 працюючих, і 1693 підприємців - фізичних осіб, зростання загального числа підприємців до початку року складає 3,0 відс.

Однак, за останній період спостерігається сповільнення темпів розвитку підприємницьких структур, де однією з причин є складні економічні умови.      

Зокрема, за звітний період зареєстровано 4 юридичні особи, тоді як у 2008 році -9, аналогічно фізичних осіб зареєстровано на 40 відс. менше  (2009 – 157 осіб, 2008 -259 осіб).

В галузевому розрізі малий бізнес охоплює практично всі сфери господарської діяльності, проте домінуючою залишається торгівельна діяльність.

На сьогоднішній день, мережа закладів торгівлі та ресторанного господарства нараховує 257 об»єктів та 51 заклад громадського харчування. 

У звітному періоді частка надходжень  до бюджету всіх рівнів від представників малого бізнесу склала 31,4 відс., до районного бюджету – 45,8 відс.

  

 

 

Склад Ради підприємців

промислової галузі 

Віктор Мікеров            -            директор ТзОВ «Мікеров-Вільвер», с.Підмихайля

Василь Коневич            -            директор ТзОВ «Тон», с.Кропивник

Мирослав Вінтонів-            директор ДП «Агрота» ТзОВ «ТВП»,с.Перевозець

Марія Базюк            -            директор ПП «Мезон-еколожі», с.Вістова

Богдан Дем'янів            -            директор ТзОВ «Альва», с. Грабівка

Василь Лагодюк            -            директор ТзОВ “Сервіс Прикарпаття», с.Вістова

 

 

Склад Ради підприємців

торгівлі, побутового обслуговування і ресторанного господарства

 

Василь Кобринський    -          підприємець с.Новиця

Віталій Возняк                -         підприємець с.Копанки

Іван Зіник                      -          підприємець с-ще Войнилів

Микола Сидорів            -         директор ПП «Томметал», с.Сівка-Калуська

Оксана Галка               -           підприємець с.Сівка-Войнилівська

Ярослава Ляхович           -      директор ПП «Наталія», с. Голинь

 

Склад Ради підприємців

будівельної галузі 

Галина Лапко            -             директор ПП «Росім», с. Кропивник

Ярослав Андрухів     -             директор ТзОВ «Райсількомунгосп», с. Боднарів

Галина Корнас           -            директор ПП «Рембудвест», с. Сівка-Калуська

Микола Бейко            -            директор ПП «Ерабуд», с. Голинь

Михайло Булавинець-            директор МП «МП-50», с. Мостище

 

  

Склад Ради підприємців

транспортної галузі 

Микола Манелюк            -      директор ПП «Західавтотранс», с.Підмихайля

Володимир Банах      -            директор ТзОВ «Євро-Авто-Бан», с. Томашівці

Роксолана Ільків        -            підприємець с.Новиця

Петро Микуляк            -          підприємець с.Тужилів

Ігор Максимів            -            підприємець с.Добровляни

  

Склад Ради підприємців

агропромислового комплексу 

Михайло Тимків            -       директор ВАТ «Бабин-Риба»

Любомир Дмитерчук-           директор сільськогосподарського обслуговуючого

                                                кооперативу «Стожари»

Василь Кухар            -            голова ФГ «Ратунда», с.Перекоси

Ігор Мельник            -            голова ФГ « І.В. Мельника», с.Негівці

Любомир Габльовський -     директор ТзОВ «Агрофірма «Підгір»я», с.Завадка

    

Склад колегії місцевих галузевих рад підприємців

при райдержадміністрації 

Микола Манелюк    -            голова Ради підприємців транспортної галузі, директор ПП «Західавтотранс»

Віктор Мікеров            -        голова Ради підприємців промислової галузі,

                                               директор ТзОВ «Мікеров-Вільвер»

Василь Кобринський-          голова Ради підприємців торгівлі, побутового

                                               обслуговування і ресторанного господарства,

                                               підприємець с.Новиця

Галина Лапко            -          голова Ради підприємців будівельної галузі, директор

                                               ПП «Росім»

Михайло Тимків            -      голова Ради підприємців агропромислового

                                               комплексу, директор ВАТ «Бабин-Риба»

 

 

                       До уваги суб’єктів господарювання!

            В Калуській районній державній адміністрації з 21 жовтня 2009 року працює «гаряча лінія» для спілкування з підприємцями з питань, щодо змін до нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку діяльність. Номер «гарячої лінії» -  6-02-09.

 

 

 

 


Інтернет представництво
Калуської районної державної адміністрації
РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ Основні функції Нормативно-правові засади діяльності Керівництво РДА Управління, відділи та інші структурні підрозділи РДА Графік прийому громадян Вакансії Довідник телефонів Порядок оскарження Заходи за зверненнями Звернення в РДА Вимоги до звернення Інтернет-приймальня Соціальний захист населення Боротьба з корупцією Доступ до публічної інформації Громадська рада
РАЙОННА РАДА Голова районної ради Апарат районної ради Постійні комісії Депутати Калуської районної ради Сесії районної ради

ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН Район Мапа Економіка Статистика Підприємництво Соціальна сфера Місцеві ради Історико-меморіальний музей Степана Бандери
ПРЕС-ЦЕНТР Новини Заходи і події Оголошення Інвестиційна привабливість Адміністративні послуги Дозвільний центр Державний реєстр виборців Регуляторна політика Всеукраїнський конкурс "Приязна адміністрація"

КОНТАКТИ вул.Шевченка, 6
 м.Калуш, 77300
 тел.:
 факс: (03472) 6-00-23,[email protected]
Інтернет представництво: Калуська районна державна адміністрація | Розробка та підтримка:
Статистика відвідування: