Соціальний захист населення

 

 

 

Управління соціального захисту населення

         Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові державної адміністрації та департаменту соціальної політики  обласної державної адміністрації. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та  Кабінету Міністрів  України, наказами Мінпраці, розпорядженнями  голови   обласної  та районної адміністрації, наказами директора департаменту соціальної політики  обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також положенням про управління.

Основними завданнями управління є:

- забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення;

- удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва районної державної адміністрації та районної ради з профспілками та організаціями роботодавців;

- здійснення контролю за  призначеннями та виплатою пенсій;

призначення та виплата соціальних допомог, встановлених законодавством;

- надання субсидій для відшкодування витрат на оплату  житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива;

- забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;

- сприяння селищній та сільським радам у вирішенні питання соціально-економічного розвитку відповідної території.

Юридична  адреса: 77300, м. Калуш, вул. Чорновола, 12, тел. 6-67-91, факс 6-00-55, e-mail [email protected]

           Керівництво управління:

 Начальник управління Янів Галина Михайлівна, каб. №9, 2-й поверх

Веде прийом громадян: вівторок, середа з 9 до 12 год., тел. 6 00 55.

 перший заступник начальника управління - Перетятко Людмила Петрівна, каб. №15, 2-й поверх

Веде прийом громадян: понеділок, п’ятниця з 9.00 до 12.00 год. тел. 2 28 48.

 заступник начальника управління – начальник  відділу праці - Дуда Галина Федорівна, каб. №18, 3-й поверх

Веде прийом громадян: четвер з 9.00 до 12.00 год. тел. 6-67-91.

 

В управління входять вісім  відділів:

 1. Відділ бухгалтерського обліку

Начальник відділу – головний бухгалтер – Прокопів Ярослава Миколаївна, тел. (03472)

6-67-26.

Основні завдання відділу:

 • ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності з наданням повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів управління соціального захисту населення Калуської РДА;
 • забезпечення  дотримання  бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних  зобов’язань, своєчасного  подання  на  реєстрацію  таких  зобов’язань, здійснення  платежів  відповідно  до  взятих  бюджетних  зобов’язань, достовірного  та  у  повному  обсязі  відображення  операцій  у  бухгалтерському  обліку  та  звітності;
 • забезпечення  контролю  за  наявністю  і  рухом  майна, використанням  фінансових  і  матеріальних (нематеріальних) ресурсів  відповідно  до затверджених  нормативів  і  кошторисів;
 • запобігання  виникненню  негативних  явищ  у  фінансово - господарській  діяльності, виявлення  і  мобілізація  внутрішньогосподарських  резервів.

     2. Відділ виплат соціальних допомог.

Начальник відділу – Паньків Наталія Ярославівна, тел. (03472) 6-67-91.

Основні завдання відділу:

 • організація  роботи,  пов’язаної  з  виплатою  всіх  видів  соціальної  допомоги  та  субсидій, ведення  особових  рахунків  осіб,  які  одержують  державні  грошові  допомоги  та  компенсації,  формування  виплатних  документів  на  виплату  всіх  видів  соціальних  допомог та  субсидій;
 • формування потреби в коштах для здійснення виплат соціальних допомог;
 • проведення звірки із звітом центру поштового зв’язку «Про виплату пенсій та грошової допомоги» за відривними талонами на предмет факту одержання одержувачами належних сум допомог, субсидій;
 • проведення звірки в установах уповноважених банків на предмет своєчасності зарахування та правильності виплати соціальних допомог одержувачам;
 • формування довідок про доходи на запити одержувачів соціальних допомог і компенсацій.
 1. Відділ праці.

Заступник начальника управління - начальник  відділу праці – Дуда Галина Федорівна , тел. 6-67-91

Основні завдання відділу:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, виконання державних соціальних гарантій у сфері оплати праці та нормування праці;
 • забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та оплату праці;
 • аналіз ситуації в соціально-трудовій сфері району, використання робочої сили, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, нормування та продуктивності праці;
 • аналіз стану справ з укладанням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях району, підготовка та здійснення їх реєстрації, ведення обліку та зберігання; організація переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надання їм організаційно-методичної допомоги; забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин;
 • контроль за запровадженням суб’єктами господарювання району усіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, поданням відповідно до чинного законодавства підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад);
 • контроль за забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності та на виробництвах фізичних осіб-підприємців, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам, наданням працівникам відповідно до чинного законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;
 • забезпечення підготовки та перевірки матеріалів для роботи районних комісій:

           - у справах альтернативної (невійськової) служби;

           - з питань забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, відновлення платоспроможності підприємств, забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення, створення робочих місць та легалізації зайнятості населення;

 • розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій з питань, що стосуються діяльності відділу, вжиття відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації, інформування населення з питань, що належать до компетенції відділу, через засоби масової інформації.

      4. Відділ контролю за правильністю призначення і виплатою пенсій та соціальних виплат

Начальник відділу – Руда Ірина Василівна,  тел. (03472) 6-29-14.

Основні завдання відділу:

- здійснення нагляду за правильністю та своєчасністю призначення та виплати пенсій, перерахунків, допомог управлінням Пенсійного фонду України  в Калуському районі;

- організація і проведення консультацій, розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань. Що належать до компетенції відділу, вживання відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги;

- здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України в Калуському районі,

- організація роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

- здійснення перевірок достовірності інформації про доходи та майновий стан сімей, які звернулись за оформленням окремих видів соціальної допомоги та житлових субсидій;

- забезпечення в межах своїх повноважень законодавства про працю.

5. Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення 

Начальник відділу – Романів Ольга Михайлівна, тел. (03472) 6-29-14.

Основні завдання відділу:

- створення Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

- забезпечення соціального захисту осіб, які мають право на пільги, шляхом відшкодування витрат для надання пільг цим категоріям громадян;

- здійснення контролю за цільовим використанням коштів, передбачених для надання пільг пільговим категоріям громадян та забезпечення своєчасності розрахунків з підприємствами та організаціями – надавачами послуг.

       6. Відділ соціальних допомог

Начальник відділу – Сидорко Руслана Богданівна, тел. (03472) 6-07-58.

Основні завдання відділу:

- здійснення прийому документів та правильність призначення державних соціальних допомог відповідно до чинного законодавства, а також консультативно - роз’яснювальна робота щодо права громадян на призначення різних видів державних соціальних допомог.

 7. Відділ з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

Начальник відділу – Галай Тетяна Миколаївна, тел. (03472) 6-67-26.

Основні завдання відділу:

- організація роботи щодо  реалізації  державної політики з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС .

8. Відділ правового та інформаційного забезпечення

Начальник відділу – Мазур Наталія Степанівна, тел. (03472) 2-24-91.

Основні завдання відділу:

- організація роботи щодо  реалізації  державної політики в діяльності  управління соціального захисту населення Калуської районної державної адміністрації;

 • організація  правової  роботи, спрямованої на правильне  застосування, додержання та запобігання  невиконання  вимог  чинного законодавства ;
 • здійснює правове обслуговування  діяльності  управління;
 • забезпечення нормального функціонування прикладних програм ЕОМ,
 • формування відомостей на виплату всіх видів допомог.

 

Управління  працює:  з 8 години до 17.15 години;

п’ятниця – з 8 години до 16  години.

обідня перерва з 12.00-13.00 годин.

 

Приймальня  громадян,  прийняття  заяв та документів  - ( І поверх, каб. № 2).

Спеціалісти приймальні приймають громадян щоденно без перерви на обід.

Попередній запис на прийом здійснюється за телефоном 6-07-58. За роз’ясненнями звертатись до  координатора - інформатора  з прийому громадян в каб. №1 поверх І.     

Перелік державних та адміністративних послуг, що надаються управлінням (безкоштовно):

 - веде базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

 - веде Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги;

- веде облік осіб, які мають право на пільги;

- веде реєстр одержувачів одноразової грошової допомоги;

 - веде реєстр осіб, які в результаті Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітей-інвалідів, які потребують особливого догляду, і родин, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до категорії;

- веде централізований банк даних з проблем інвалідності;

- видає посвідчення інваліда війни, учасника війни, члена сімї загиблого (померлого);

- видає посвідчення ветерана праці;

- здійснює перерахування субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

- здійснює призначення соціальної допомоги малозабезпеченій родині;

- реєструє повідомчо – колективні договори;

- сприяє працевлаштуванню інвалідів, сприяє одержанню ними освіти, придбанню необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни й праці, осіб, що постраждали в результаті Чорнобильської;

- видача будь-якій особі або отримувачу соціальної допомоги (його законному представнику) довідок про отримання (неотримання) соціальної допомоги, підстави, її розмір та терміни виплати.

Організація роботи управління соціального захисту населення  за принципом «Єдиного вікна».

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 №96 з 01.05.2012 року затверджено нову форму заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, прийом якої проводиться за принципом «єдиного вікна». Мета нової технології - спрощення механізму звернення для громадян, які потребують соціальної підтримки (призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат, пільг та інших питань, що належать до компетенції управління), та скорочення термінів очікування соціальних виплат.
      «Єдине вікно»- єдине робоче місце для надання консультацій з питань соціальної підтримки, приймання відповідних заяв та їх реєстрація як в паперовому, так і в електронному вигляді, видачі довідок та повідомлень про прийняті рішення стосовно соціальної підтримки.
       Громадяни, які звертаються за призначення будь-якого виду допомоги, компенсації, пільги чи по інших питаннях, які входять до компетенції управління в першу чергу звертаються до інформатора-координатора,  робоче місце якого знаходиться  в кабінеті №1 біля входу в приміщення, який надає консультацію, допомагає в заповненні документів і видає талон-направлення, де зазначається номер кімнати спеціаліста або його робочого місця, П.І.Б., час і дата прийому. У разі потреби громадяни мають змогу здійснити попередній запис на прийом при особистому зверненні або за номером телефону 22848.
       Заявник маючи при собі талон-направлення і заяву з необхідними документами переходить в сектор очікування та заповнення заяв, де розміщенні зразки заповнення документів і інші матеріали. Прийом заяви і документів здійснюється спеціалістом прийому, який перевіряє правильність заповнення документів і їх повноту і відповідність законодавству. Не пізніше 10 днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів заявнику призначається певний вид соціальної підтримки, інформацію про призначення якої можна отримати у архіваріуса відділу соціальних допомог (кабінет №2 в управлінні) або в уповноваженої особи по збору документів при селищній, сільських радах.
       Для виконання заходів соціального захисту населення при управлінні соціального захисту населення створено «Мобільний соціальний офіс», який здійснюватиме свою діяльність шляхом проведення прийому населення фахівцями відповідних підрозділів Управління безпосередньо за місцем проживання. Основні його завдання - це інформування населення з питань діючого законодавства, прийом заяв та відповідних документів від громадян, які потребують соціальної підтримки, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інше. Графік виїзду мобільного соціального офісу буде знаходитись на інформаційних стендах управління та  селищній, сільських рад.  
       Інформація щодо роботи управління за принципом «єдиного вікна» знаходиться на інформаційних стендах управління.

 

Основні завдання  «мобільного соціального офісу»

 „Мобільний соціальний офіс” відповідно до покладених на нього завдань здійснює виїзди в населенні пункти району  для виконання заходів соціального захисту населення, а саме:

- інформування населення з питань діючого законодавства та заходів соціального захисту;

- здійснення консультаційно-роз’яснювальної роботи з питань реабілітації та зайнятості осіб з інвалідністю;

- прийом заяв та відповідних документів від громадян, які потребують додаткової соціальної підтримки на надання матеріальної допомоги, санаторно-курортного оздоровлення, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення тощо за принципом єдиного вікна;

- проведення співбесіди з населенням, надання допомоги в оформленні заяви та прийом єдиної заяви і відповідного пакета документів;

- видання повідомлень про призначення відповідних видів соціальної допомоги;

- виявлення під час співбесід із заявниками малозабезпечених громадян та осіб, які потребують додаткової соціальної підтримки;

- надання роз’яснень та прийом документів, необхідних для встановлення статусу багатодітної сім’ї і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї;

- надання роз’яснень та прийом документів, необхідних для порушення питання щодо присвоєння почесного звання України „Мати – героїня”;

- надання роз’яснень та прийом документів, необхідних для призначення та виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;

- збір та доставка на розгляд в Управління пропозицій від населення щодо організації прийому тощо;

- інші послуги виходячи з потреб району.

Фахівці державної служби зайнятості, які беруть участь у роботі „мобільного соціального офісу”, надають інформаційно-консультаційні послуги з питань щодо:

- соціальних послуг, які надає державна служба зайнятості, в тому числі з питань порядку реєстрації громадян у державній службі зайнятості та  умов призначення матеріального забезпечення на випадок безробіття;

- сприяння у працевлаштуванні на вакансії, заявлені роботодавцями;

- професійного навчання та підвищення кваліфікації, в тому числі щодо переліку навчальних закладів, які проводять професійне навчання, та професій, за якими центри зайнятості організовують професійне навчання та підвищення кваліфікації під гарантоване працевлаштування;

- можливості започаткування підприємницької діяльності за сприяння державної служби зайнятості;

- додаткових соціальних гарантій у сфері зайнятості, що надаються окремим категоріям громадян;

- стану сучасного ринку праці регіону, району та перспективи його розвитку;

- роз’яснення законодавства про зайнятість населення та соціальне страхування на випадок безробіття;

- послуги з професійної орієнтації, допомога у виборі сфери трудової діяльності та професії.

Фахівці служб у справах дітей, які беруть участь у роботі „мобільного соціального  офісу”, надають інформаційно-консультаційні послуги з питань щодо:

- прав та обов’язків батьків з виховання дітей;

- підстав надання дитини статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

- усиновлення дітей;

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

Фахівці управління Пенсійного фонду України в м. Калуш та Калуському районі, які беруть участь у роботі „мобільного соціального офісу”, проводять виїзний прийом для жителів сільської місцевості відповідно Положення про організацію прийому та обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України за принципом „єдиного вікна”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 №4-3, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України від 27.02.2012 за №314/20627.

3.2. «Мобільний соціальний офіс»  надає допомогу на місцях у роботі уповноважених  сільських та селищних рад з питань соціального захисту населення.

 

Матері-героїні.doc

Cклад комісії з легалізації зарплати.doc

Графік виїзду мобільного соціального офісу.doc

Структура обсягів видатків.doc

Звіт про розпорядження бюджетними коштами за січень-вересень 2013 р.doc

Стан погашення заборгованості.doc

Оплата відпусток.doc

Діти-інваліди.doc

Житлова субсидія.doc

Малозабезпечені.doc

Одинока мати.doc

Стаття до професійного свята.doc

Інформація про допомоги за листопад 2013 року.doc

Прожиткові для визначення розміру соціальних допомог у грудні 2013 року.doc

Система обліку, що містить інформацію про документи, що перебувають у розпорядженні управління соцзахисту.doc

Форма запиту на доступ до публічної інформації.doc

Інформація про допомоги за 12 місяців2013 року.doc

Звіт про розпорядження бюджетними коштами за 2013.doc

Збільшення надбавки на догляд за дітьми інвалідами підгрупи А.doc

Графік виїзду мобільного соціального офісу.doc

Про виплату соціальних допомог у січні 2014 року.doc

Про стан виплати соціальних допомог за лютий 2014рік.doc

Форма запиту управління соцзахисту.docx

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів проводиться набір слухачів на професійну реабілітацію.doc

Пільги на проїзд.doc

Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 228.doc

Структура обсягів бюджетних видатків.doc

Новини
Відбулося засідання координаційної ради у справах дітей

2014.05.30

28 травня у Калуській РДА відбулося засідання координаційної ради у справах дітей, яку провела керівник апарату… детальніше

Андрій Троценко: Послаблення чи призупинення активної фази антитерористичної операції уже неможливе

2014.05.30

Голова облдержадміністрації Андрій Троценко під час спілкування з журналістами повідомив, що антитерористична… детальніше

У кожному селі – структурний підрозділ «Народного ополчення Прикарпаття»

2014.05.30

Нещодавно в Калуській райдержадміністрації обговорювалося питання щодо створення в населених пунктах району… детальніше

Андрій Троценко: Нам потрібно змінити психологію ставлення до потенційних інвесторів

2014.05.29

Голова облдержадміністрації Андрій Троценко ознайомився з роботою фермерського комплексу ТзОВ «Даноша» в с.… детальніше

В області оголошено триденну жалобу за загиблими прикарпатцями

2014.05.29

Під Слов'янськом Донецької області терористи збили гелікоптер, в якому перевозили військових для ротації. детальніше

Головний податківець області закликає громадян разом боротися з корупцією

2014.05.29

Головним управлінням Міндоходів в Івано-Франківській області приділяється значна увага налагодженню партнерських… детальніше

Проведено конкурс “Кращий державний службовець”

2014.05.29

В районній державній адміністрації завершено проведення І туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"… детальніше

Проведено свято для дітей

2014.05.29

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у районному Будинку культури центр соціальних служб для сім’ї, дітей… детальніше