Калуська районна
державна адміністрація

Державний реєстр виборців

 

На 31 жовтня 2010 року Верховною Радою України призначено чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів. З метою підготовки актуальних та достовірних списків виборців просимо Вас уточнити свої персональні дані, звернувшись до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації.

 

Особливо це стосується виборців:

— кому після останніх виборів (07 лютого 2010 року) виповнилося 18 років і які голосуватимуть вперше;

— змінили прізвище чи місце проживання протягом останнього періоду;

— мають інформацію про помилкове включення до списків інших громадян, які вже не проживають за адресами, вказаними у списках виборців (змінили місце проживання, померли);

— виборців, колишніх військовослужбовців строкової служби;

— громадян, що повернулися з місць позбавлення волі;

— які під час останніх виборів у списках виборців виявили неточності в своїх персональних даних, або взагалі були відсутні в них та не звернулись до відділу ведення Державного реєстру виборців особисто.

 

Запрошуємо Вас до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації — перевірте свої персональні дані для усунення неточностей та помилок під час формування списків виборців!

 

При собі необхідно мати паспорт громадянина України, а у разі зміни прізвища – ще й документ, що підтверджує ці зміни.

 

Наша адреса: м.Калуш, вул. Чорновола, 12, 3 поверх (каб. 9, 10). Прийом громадян здійснюється щоденно, крім вихідних, з 8.00 до 17.00 год.

 

Контактні телефони: 6-03-63, 6-61-23.

 

Руслана Яковина,

начальник відділу ведення Державного реєстру виборців

апарату Калуської районної державної адміністрації

 

 

Паспорт Державного реєстру виборців

Створений відповідно до Закону України „Про Державний реєстр виборців”  №698-V від 22.02.2007 року. Кадрове наповнення відділу розпочалось у жовтні 2007 року. Згідно із штатним розкладом чисельність працівників відділу визначена у кількості 3 штатних одиниць. Відділ працює із базою даних, яка налічує близько 48 тис. діючих виборців.

Основним завданням відділу ведення Державного реєстру виборців є: 
1)  ведення персоніфікованого обліку виборців, що проживають або перебувають на території міста;
2) складання та уточнення списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міського голови, для всеукраїнських та місцевих референдумів.

Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів.

Створення Державного реєстру виборців дозволить: 
а) уникнути фальсифікацій, дублювань, інших помилок в процесі проведення виборів та референдумів; 
б) спростити процес складання виборчих списків; 
в) своєчасно вносити зміни і доповнення до списків виборців України.

Форма ведення Державного реєстру виборців.
Ведення Реєстру здійснюється в електронній формі як банк даних з єдиною базою даних, яка містить персональні дані всіх виборців України. Для ведення Реєстру застосовуються системи кодування, погоджені з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

База даних Реєстру - це будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру. База даних Реєстру може використовуватися лише для таких цілей:
1) складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях; 
2) уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців на виборчих дільницях; 
3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території; 
4) перевірки відомостей про виборців, які поставили свої підписи в підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського чи місцевого референдуму, висування кандидата (кандидатів) на виборах Президента України, виборах депутатів Верховної  Ради АРК, міцевих рад, сільського, селищного, міського голови, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.

В базі даних Реєстру буде зберігатися наступна інформація про виборця:
1. ідентифікаційні персональні дані;
2. персональні дані, що визначають місце та умови голосування виборця;
3. службові персональні дані.

Відповідно до ст. 10 Закону "Про Державний реєстр виборців", кожен виборець має право:
- подавати свої персональні дані до відповідного відділу ведення Державного реєстру виборців;
- знати про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Державного реєстру виборців;
- знати про використання своїх персональних даних, зокрема знати, кому і на яких підставах була надана інформація про нього;
- одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відділу ведення Державного реєстру виборців повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Державного реєстру виборців;
- звертатися у порядку, встановленому законом, до відповідного відділу ведення Державного реєстру виборців з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (не включення) до Державного реєстру виборців себе чи інших осіб, запис, про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Державного реєстру виборців щодо себе або інших осіб;
- оскаржувати у порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність відділу ведення Державного реєстру виборців;
- захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Державного реєстру виборців.

Періодичність поновлення персональних даних Державного реестру виборців.
Відділ здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру на підставі відомостей, що надаються органами, закладами, установами, організаціями, визначеними ст.22 ЗУ "Про Державний реєстр виборців":

  • до 5 березня кожного року - за грудень попереднього року, січень та лютий поточного року; 
  • до 5 червня кожного року - за березень, квітень, травень поточного року; 
  • до 5 вересня кожного року - за червень, липень, серпень поточного року; 
  • до 5 грудня кожного року - за вересень, жовтень, листопад поточного року.

 

Порядок уточнення персональних даних Державного реєстру виборців.
Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється відділом ведення Реєстру  з 1 вересня до 30 листопада кожного року шляхом звернення до виборців, включених до Реєстру, з пропозицією уточнити свої персональні дані. З 1 до 21 вересня поточного року відділ ведення Реєстру надсилає кожному виборцю, який включений до Реєстру, іменне повідомлення на виборчу адресу за відомостями Реєстру. 
В іменному повідомленні зазначається інформація про права виборця щодо Реєстру та пропонується перевірити свої персональні дані, усунути невідповідності та неточності в записі про себе, а також роз'яснюється порядок звернення до органу ведення Реєстру щодо усунення невідповідностей та неточностей. До іменного повідомлення додається роздрук персональних даних виборця. 
Повідомлення про проведення уточнення персональних даних Реєстру публікується в друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на загальнонаціональних теле- і радіоканалах не рідше одного разу на тиждень протягом періоду уточнення (з 1 вересня до 30 листопадай), або, у разі зміни строків проведення уточнення персональних даних, - протягом періоду уточнення, встановленого розпорядником Реєстру.
 
На підставі цих відомостей  реально скласти достовірні й повні списки виборців, а це, в свою чергу, забезпечить і реалізацію принципу однократності голосування. 
Реєстр виборців підтримується (актуалізується) постійно. Оновлення відомостей Реєстру носить обов’язковий характер, тобто забезпечується державною структурою ведення Реєстру. Це обов’язок держави, який виникає з права громадян брати участь у виборах. Внесення виборця до Реєстру при цьому зовсім не означає примусу його до голосування, воно розглядається як забезпечення з боку держави можливості проголосувати кожному виборцю. Але при цьому не виключається ініціативний характер повідомлення інформації з боку виборця щодо змін, які необхідно внести до Реєстру, хоча він носить допоміжний характер. Виборець має право звернутись до органів ведення Реєстру з метою перевірити свої дані або повідомити про зміни, тобто забезпечується відкритість Реєстру поряд з розробкою систем захисту інформації від зовнішнього втручання. 
Програма забезпечення Державного реєстру виборців передбачає взаємодію районних, регіональних та центрального органів ведення Реєстру як єдиного цілого, розробку системи захисту від несанкціонованого втручання у базу даних Реєстру.

 

 

 Форми заяв виборців

 

 

Перелік необхідних документів

Перелік необхідних документів при зверненні до Державного реєстру виборців: 

1.    заява на ім'я начальника відділу (форми заяв є на сайті);

2.   доручення (виборець нездатний пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на звернення іншу особу);

3.   паспорт особи або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянство України), який подає документи;

4.    свідоцтво про одруження (у випадку зміни прізвища);

5.   свідоцтво про смерть (для виключення з Реєстру померлого виборця);

6.   довідка з сільської (селищної) ради, або виписка з домової книги (для виключення осіб, які помилково включені до Реєстру за даною адресою, а також у випадках тимчасового місця перебування на день виборів, за виключенням місцевих виборів чи референдуму).

 

 

Порядок звернення виборця

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про Державний реєстр виборців" документи до органу ведення Реєстру можуть бути подані в наступному порядку:

1. зверення особи за власною ініціативою;

2. періодичного поновлення персональних даних Реєстру;

3. уточнення персональних даних Реєстру.

 

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців" порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру:

1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.

2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, вказаних у статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону, та документ, що посвідчує особу і громадянство виборця, - паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.

3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до консульської установи за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. Разом із заявою подається документ, що посвідчує особу і громадянство виборця, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Керівник консульської установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої - четвертої статті 8 цього Закону. Виборчою адресою військовослужбовця вважається поштова адреса відповідної військової частини. Виборча адреса особи, яка проживає чи перебуває за межами України, визначається як поштова адреса її місця проживання чи перебування за правилами країни проживання (перебування).

5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону.

6. За наявності підстав, визначених частиною другою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає письмове розпорядження про внесення відповідного запису до Реєстру. При цьому на підставі виборчої адреси визначаються номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець.

7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У довідці зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, а також дата його включення до Реєстру. Довідка підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу. Орган ведення Реєстру веде облік осіб, яким цим органом видані довідки про включення до Реєстру.

8. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:

 - якщо встановлено, що така особа не має права голосу;

 - якщо перевіркою, передбаченою частиною п'ятою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією;

 - якщо встановлено, що така особа вже включена до Реєстру за цією чи іншою виборчою адресою.

9. Особі, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса особи.

10. У разі відмови з підстави, передбаченої пунктом 3 частини восьмої цієї статті, у повідомленні, зазначеному в частині дев'ятій цієї статті, вказується виборча адреса, за якою ця особа внесена до Реєстру. Якщо відповідний запис було внесено до Реєстру цим органом ведення Реєстру, проте виборцю не було видано довідку про включення до Реєстру, зазначену в частині сьомій цієї статті, разом із повідомленням виборцю надсилається відповідна довідка на його виборчу адресу. Якщо запис про виборця було внесено до Реєстру іншим органом ведення Реєстру, у повідомленні вказується відповідний орган ведення Реєстру.

 

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних:

1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), які підтверджують ці зміни, та довідка про включення особи до Реєстру, зазначена в частині сьомій статті 19 цього Закону. Виборець, у персональних даних якого в Реєстрі зазначено про його постійну нездатність пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної консульської установи України, яка невідкладно передає заяву та додані до неї документи до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає заяву до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою, до якої додаються документи (належно засвідчені копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

3. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону. За наявності підстав, визначених частиною третьою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає розпорядження про внесення відповідних змін до персональних даних виборця у Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).

4. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси, пов'язаної або не пов'язаної із зміною реєстрації місця проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ), орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:

 - видати розпорядження про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);

 - звернутися до розпорядника Реєстру щодо доручення органові ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця внести до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);

 - відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.

5. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру, який вніс зміни, письмово повідомляє про це виборця. Разом із повідомленням, яке надсилається на виборчу адресу виборця, йому надсилається нова довідка про включення до Реєстру, передбачена частиною сьомою статті 19 цього Закону, із зазначенням змінених персональних даних виборця, а також дати первинного включення виборця до Реєстру та дати внесення цих змін.

6. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної у частинах першій та другій цієї статті, з таких підстав:

 - якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;

 - якщо перевіркою, передбаченою частиною третьою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією;

 - якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;

 - якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.

7. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.

8. У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону. Про проведення такої перевірки повідомляється виборець, якого стосується перевірка. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

 

 

Запит виборця до органу ведення Реєстру

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців" запит виборця до органу ведення Реєстру здійснюється наступним чином:

1. Виборець може особисто звернутися із письмовим запитом до органу ведення Реєстру в Україні щодо змісту його особистих персональних даних у Реєстрі, надаючи при цьому паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Виборець, у персональних даних якого в Реєстрі зазначено про його постійну нездатність пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу.

2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до консульської установи України за місцем проживання чи перебування, надаючи при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Консульська установа невідкладно передає запит до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніш як на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця повний роздрук усіх його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6, частині першій статті 7, частинах першій і другій статті 9 цього Закону, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначений роздрук засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою цього органу.

4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, вказавши при цьому свою виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:

 - за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою - інших відомостей, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, про всіх виборців за цією виборчою адресою із зазначенням наявного у них права голосу або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;

 - за вказаною у запиті виборчою адресою - кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою;

 - за його власною виборчою адресою - щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;

 - за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.

5. Орган ведення Реєстру перевіряє відповідність імені виборця - суб'єкта звернення із запитом та вказаної ним виборчої адреси. У разі невідповідності цих відомостей персональним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на вказану в запиті виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням змісту невідповідності даних як підстави відмови.

6. Якщо запит, зазначений у частині четвертій цієї статті, надісланий до органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб'єкту звернення на його виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави цієї відмови.

7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по суті запиту. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою органу. Якщо відповідний запис було внесено до Реєстру цим органом ведення Реєстру, проте виборцю не було видано довідку про включення до Реєстру, зазначену в частині сьомій статті 19 цього Закону, разом з повідомленням виборцю надсилається відповідна довідка на його виборчу адресу.

 

 

Нормативно-правова база

 

 

Новини
Шановні жителі Калущини!

2018.06.27

Щиро вітаємо вас із визначним державним святом – Днем Конституції України. Прийняття Основного Закону ознаменувало… детальніше

Де можна працевлаштуватися студентській молоді в літній період

2018.06.26

Літо – це не тільки період відпочинку, відпустки і подорожей. Саме в цю пору багато студентів, які залишають свої… детальніше

З 1 липня лікарі прийматимуть усіх пацієнтів – хто підписав декларацію і хто ще не встиг

2018.06.25

Українці зможуть і надалі отримати медичну допомогу у будь-якому закладі охорони здоров’я незалежно від того,… детальніше

Дорога молоде Калущини!

2018.06.24

Щиро вітаю вас із Днем молоді! У житті немає пори прекраснішої, ніж молодість. Це неповторна та відповідальна пора,… детальніше

Ростислав Копалівський з Калуської РДА став кращим спеціалістом в області

2018.06.23

З 11 до 14 червня цього року на базі ІФОЦППК проходив ІІ тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний… детальніше

Вітання Президента України Петра Порошенка з нагоди Дня державної служби

2018.06.23

Шановні друзі! Щиро вітаю вас зі 100-річчям державної служби в Україні та професійним святом - Днем державної служби. детальніше

23 червня – День державної служби

2018.06.23

Шановні колеги – державні службовці Калущини! Прийміть щирі вітання з професійним святом – Днем державної служби. детальніше

Переможці шкільної Ліги сміху, юні футболісти та діти військових моряків відпочивали у Польщі

2018.06.22

Впродовж тижня переможці шкільної Ліги сміху (команди з Войнилівського ліцею та Студінської школи), переможці… детальніше