Міськрайонне управління юстиції інформує


Особливості розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги

2016.03.02

Право на безоплатну первинну  правову  допомогу  згідно  з Конституцією  України  та  Законом України «Про безоплатну правову допомогу» мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.        

Безоплатна  первинна  правова  допомога  - це вид  державної гарантії,  що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок  їх  реалізації,  відновлення  у  випадку  їх порушення та порядок оскарження рішень,  дій чи бездіяльності органів державної влади,  органів  місцевого  самоврядування,  посадових і службових осіб.

 Види правових послуг з надання безоплатної первинної правової допомоги:
             1) надання правової інформації;

 2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

 3) складення   заяв,  скарг  та  інших  документів  правового характеру (крім документів процесуального характеру);

 4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

 Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» звернення  про  надання  одного  з  видів правових послуг, надсилаються або  подаються особами,  які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої  влади, територіальних органів  центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

  Звернення про надання  одного  з  видів  правових  послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками, а ті що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання  будь-якого  з  видів правових  послуг,    з питань,  що віднесені до  їх  повноважень,  зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

   Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної  правової інформації,  така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

   Органам   виконавчої   влади    та    органам    місцевого самоврядування   забороняється   встановлювати  плату  за  надання будь-якого з видів правових послуг,  та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок,  інших  документів,  подання  яких   передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Якщо   питання,  порушені  у  зверненні,  не  належать  до компетенції  органу   виконавчої   влади   чи   органу   місцевого самоврядування,  до  якого  надійшло звернення особи,  такий орган протягом п'яти календарних днів повинен надіслати це звернення  до відповідного  органу  та  повідомити  про  це  особу,  яка  подала звернення.

Якщо під час розгляду звернення  про  надання  безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, орган виконавчої влади чи орган   місцевого   самоврядування,   який   розглядає  звернення, зобов'язаний роз'яснити  особі  або  її  законному  представникові порядок подання   звернення   про  надання  безоплатної  вторинної правової допомоги.

Спеціаліст І категорії міськрайонного управління юстиції І.М.Вагилевич
<<< Повернутись в розділ
Календар
Березень 2016
В П В С Ч П С
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2