Калуська районна
державна адміністрація

Земельні відносини

 

Ліси Калуського району.xls

 

Земельні ділянки: якщо виявлено помилки

До відома мешканців міста та району 
Відповідно до Закону України “Про державний земельний кадастр” від 7.07.2011 р. №3613-VI, Постанови КМУ від 17.10.2012 р. №1051 “Про затвердження Порядку ведення державного земельного кадастру”, якщо після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру виявлені помилки у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки; невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам; невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв’язку із зміною методів підрахунку (округлення); присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів), такі помилки за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності можуть бути виправлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або за матеріалами інвентаризації земель.
Зміна меж земельної ділянки при виправленні вказаних помилок допускається за письмовим погодженням з особами, яким належить право власності (а щодо земель державної та комунальної власності — право користування) на суміжні земельні ділянки. Відсутність згоди власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на виправлення вказаних помилок не є підставою для відмови у перенесенні відомостей про відповідну земельну ділянку до Державного земельного кадастру, надання відомостей про земельну ділянку з Державного земельного кадастру. 
М.І.Юрас, начальник управління Держгеокадастру у Калуському районі

 

     На виконання листа Держгеокадастру України  від 27.01.2016 №22-28-0.21-1375/2-16 Головне управління надає  роз’яснення щодо порядку внесення до Державного земельного кадастру відомостей про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць  та вимог до проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень,  визначеному Законом України  ”Про Державний земельний кадастр”.

              Статтею 10 Закону України  ”Про Державний земельний кадастр” визначено  об’єкти Державного земельного кадастру, відомості про які вносяться до Державного земельного кадастру, зокрема об’єктом державного земельного кадастру є землі в межах територій адміністративно-теритріальних одиниць.

          Законом України ”Про адміністративно-територіальний устрій” визначено, що однією із одиниць адмінстративно-територівального устрою України є населений пункт - село, селище, місто.

         Статтею 32 Закону України  ”Про Державний земельний кадастр” встановлено, що відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про встановлення і зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для внесення таких відомостей.

           Рішення подається Державному кадастровому реєстратору, який здійснює внесення таких відомостей до Державного земельного кадастру, разом з електронним документом, що містить відомості про результати робіт із землеустрою. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надання мотивованої відмови у такому внесенні здійснюється у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з дня отримання відповідної документації.

          Підставою для відмови у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць, є: подання документів, передбачених частиною першою цієї статті, не в повному обсязі;  невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

           На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць Державним кадастровим реєстратором безоплатно видається органу, який прийняв відповідне рішення, витяг з Державного земельного кадастру.

             Відповідно до статті 173 Земельного Кодексу України межі села, селища, міста встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів.

           Землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту (крім земель, які не можуть передаватися у комунальну власність), переходять у власність територіальної громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту та витяги з Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про відповідні земельні ділянки, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

       Статтею 174 Земельного кодексу України визначено, що рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району, приймаються районною радою за поданням відповідних сільських, селищних рад, а рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена, приймаються обласною радою за поданням відповідних сільських, селищних рад.

       Рішення про встановлення і зміну меж  міст приймається Верховною Радою України за поданням обласної ради. Статтею 46 Закону України ”Про землеустрій” визначений склад та зміст проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст  розробляються  за  рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.         Статтею 122 Земельного Кодексу України визначені повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування. Ключовими моментами, які визначають розпорядника земель при наданні їх у власність або користування, як визначено зазначеною статтею, є приналежність їх до комунальної власності відповідних територіальних громад  чи до державної форми власності, певної категорії земель, а також розташування земельної ділянки  у межах сіл, селищ, міст та за межами населених пунктів. На сьогодні при наданні земельних ділянок у власність чи користування виходячи із вимог статті 122 Земельного кодексу при визначенні приналежності земельної ділянки до території в межах чи за межами  населеного пункту використовують  проекти формування територій та встановлення меж сільських, селищних та міських рад, які були затверджені рішенням обласної ради від 27.08.1999 № 188-9/99 ”Про проекти формування територій та встановлення меж сільських, селищних та міських рад”. Розробником даної документації був Івано-Франківський філіал ”Інституту землеустрою”.

        Завданням на виконання зазначеної документації щодо встановлення меж сільських(селищних) рад і населених пунктів, яке було погоджено  директором Івано-Франківського філіалу Інституту землеустрою та затверджено начальником Івано-Франківського обласного управління земельних ресурсів не було передбачено виносу меж  адміністративно-територіальних одиниць   в  натуру  (на  місцевість)  з  каталогом  координат  їх поворотних точок, а також виготовлення цього проекту як у паперовій так і у електронній (цифровій) формі, як це передбачено статтею 46 Закону України ”Про землеустрій”.

       Натомість  такою документацією було передбачено виконати детальний опис зовнішніх меж сільських(селищних) рад, дати відсутні міри ліній зовнішніх меж, взяті з твердої планової основи,  які уточнювати при    виносі в натуру відсутніх та спірних меж  територій сільських (селищних) рад, а для характерних та вузлових точок окружної межі координати визначати  графічним методом.

      За результатами такої виготовленої документації немає можливості внести до Державного земельного кадастру відомості про межі населених пунктів.

         На сьогодні у відповідності до статті  23 Закону України  ”Про Державний земельний кадастр” документація із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, подається органу, що здійснює внесення таких відомостей, також у формі електронного документа.

Наказом  Держземагентства України від 13.06.2014 № 180 ”Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування електронних документів для відомостей про державну геодезичну мережу, державний кордон та межі адміністративно-територіальних одиниць України” передбачено внесення до електронного документа, який створюється на адміністративно-територіальну одиницю метричної інформації, а саме: дані про систему геодезичних координат, інформацію про координати поворотних точок меж адміністративно-територіальної одиниці, систему висот тощо.

На  сьогодні у Державному земельному кадастрі по Івано-Франківській області відсутні відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, а межі населених пунктів, які є відображені на проектах формування територій та встановлення меж сільських, селищних та міських рад  давно не відповідають фактичним межам населених пунктів.

        Зокрема територія контурів, які є відображені на проектах формування територій та встановлення меж сільських, селищних та міських рад  зазнала суттєвих змін (більше 50 %),   як в конфігурації так  і в складі угідь. Значна територія земель населених пунктів, які межують із землями лісового фонду за межами населених пунктів  природньо заліснилась, що призвело до втрати чіткого розмежуваня земель в межах та за межами населених пунктів на місцевості.

         Крім того є непоодинокі випадки, коли частина забудови 80 та пізніших років не ввійшла в межі населених пунктів, які були затверджені рішенням обласної ради від 27.08.99 №188-9/99 “Про проект формування територій та встановлення меж населених пунктів”,  що призводить до певних труднощів при передачі земельних ділянок громадянам у власність особливо для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

         Все зазначене нами вище обґрунтовує необхідність передбачення у місцевих бюджетах коштів на виготовлення та замовлення органами місцевого самоврядування проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень  в результаті чого до Державного земельного кадастру будуть повністю внесені відомості про межі того чи іншого населеного пункту.

         Одночасно звертаємо Вашу увагу на те, що розробка проекту землеустрою щодо (зміни) межі адміністративно-територіальних утворень повинна містити метричну інформацію про всю адміністративно–територіальну одиницю, а не тільки метричну інформацію про територію, яку планується внести у межі населеного пункту.

          Отже, внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць чітко розмежує території земель в межах та за межами населених пунктів, а також застережить органи  державної влади та місцевого самоврядування від перевищення своїх повноважень при розпорядженні земельними ділянками при наданні їх у власність та користування.

        

Начальник управління  М.Юрас

 

 

 

Визначено коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2014 рік

Державне агентство земельних ресурсів України розрахувало величину коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2014 рік.

Земельне відомство інформує, що станом на 1 січня 2015 нормативну грошову оцінку земель за 2014 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,249. Коефіцієнт розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2014 рік – 124,9% (відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України з врахуванням змін, внесених до пункту 289.2 Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ).

Держземагентство також повідомляє, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152,2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0, 2014 рік – 1,249. Кумулятивне значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель з 1995 року станом на 1 січня 2015 року становить 3,997 (нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася).

 

 

30,7 га землі зарезервовано для передачі учасникам АТО

На виконання витягу з протоколу № 90 засідання Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року «Про стан соціально-економічного розвитку регіонів», у Калуському районі подано 95 заяв учасниками АТО на отримання земельних ділянок.

Органами місцевого самоврядування надано 40 дозволів на розроблення проектів землеустрою на загальну площу 13,68 га. 49 заяв знаходиться на опрацюванні. 6 заяв відхилено у звязку з відсутністю детального плану забудови території. 30,7 га землі зарезервовано для передачі учасникам АТО.

Довідково

Надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує його участь в АТО.

На сайті Держгеокадастру розміщена покрокова схема дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки. Роз’яснення складено з урахуванням запитів, які найчастіше надходять до земельного відомства.