Міськрайонне управління юстиції інформує


Права і обов’язки державних виконавців

2016.03.15

Державний виконавець зобов'язаний вживати заходiв примусового виконання рiшень, встановлених  Законом України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 №606-XIV, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчi дiї.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець:

- здiйснює необхiднi заходи щодо своєчасного i повного виконання рiшення, зазначеного в документi на примусове виконання рiшення (далi - виконавчий документ);

 - надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливiсть ознайомитися з матерiалами виконавчого провадження;

- розглядає заяви сторiн та iнших учасникiв виконавчого провадження та їх клопотання;

- заявляє в установленому порядку про самовiдвiд за наявностi обставин, передбачених Законом України «Про виконавче провадження»;

- роз'яснює сторонам їх права i обов'язки.

Державний виконавець при здiйсненнi виконавчого провадження має право:

- одержувати необхiднi для проведення виконавчих дiй пояснення, довiдки, iншу iнформацiю;

- здiйснювати перевiрку виконання юридичними особами рiшень стосовно працюючих у них боржникiв;

- входити до примiщень i сховищ, що належать боржникам або зайнятi ними, проводити огляд зазначених примiщень i сховищ, при необхiдностi примусово вiдкривати їх в установленому порядку, опечатувати цi примiщення i сховища;

- накладати арешт на майно боржника, вилучати, передавати таке майно на зберiгання та реалiзовувати його в порядку, встановленому законодавством;

- накладати арешт на грошовi кошти та iншi цiнностi боржника, в тому числi на кошти, якi знаходяться на рахунках та вкладах в установах банкiв, iнших кредитних установах, на рахунки в цiнних паперах;

- використовувати за згодою власника нежилi примiщення, що є в комунальнiй власностi, та iншi примiщення - для тимчасового зберiгання вилученого майна, а також транспорт стягувача або боржника для перевезення майна;

- звертатися до органу, який видав виконавчий документ, за роз'ясненням рiшення, порушувати клопотання про змiни порядку i способу виконання, вiдстрочку та розстрочку виконання рiшення;

- звертатися до суду з поданням про розшук боржника або дитини;

- викликати громадян та посадових осiб з приводу виконавчих документiв, що знаходяться у виконавчому провадженнi;

- залучати до проведення виконавчих дiй понятих, iнших осiб у встановленому порядку, а також експертiв, спецiалiстiв, в тому числi для оцiнки майна;

-накладати стягнення у виглядi штрафу на громадян i посадових осiб у випадках, передбачених законом;

-здiйснювати iншi повноваження, передбаченi цим та iншими законами.

 

 

В.о. начальника відділу ДВС

Калуського міськрайонного

управління юстиції                                                                О.С.Лисенчук
<<< Повернутись в розділ
Календар
Березень 2016
В П В С Ч П С
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2