Калуська районна
державна адміністрація

Калуський районний територіальний центр соціального обслуговування

Калуський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) діє на  підставі Положення, затвердженого  розпорядженням голови Калуської районної державної адміністрації від 04 квітня 2016 року № 112 "Про затвердження Положення про Калуський територіальний центр cоціального обслуговування (надання  соціальних послуг) та Переліку соціальних послуг, умови та  порядок їх надання структурними підрозділами Калуського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".

Калуський районний територіальний центр соціального обслуговування  надання соціальних послуг)" є юридичною особою, знаходиться за адресою: вул.Чорновола, 12, м.Калуш, 77300, тел. (03472) 6-66-88, (03472) 5-21-29, факс (03472) 6-21-97,

Е-mail : kalrai_tercentr@ukr.net Код ЄДРПОУ 25683170

Адміністрація територіального центру

Рогатинський Андрій Володимирович, директор  Калуського  районного територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг), тел. (03472) 5-21-29.

Завадецька Наталія Василівна, заступник директора Калуського  районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), тел. (03472) 6-21-97.

Мельник Оксана Богданівна, головний бухгалтер територіального центру, тел. (03472) 5-21-29.  

Калуський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Калуська райдержадміністрація.

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування. 

На  надання  соціальних  послуг  в територіальному центрі мають право:

- громадяни  похилого  віку,  інваліди,  хворі (з  числа  осіб працездатного   віку   на   період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ.

- громадяни, які  перебувають  у  складній  життєвій ситуації у зв'язку  з  безробіттям  і  зареєстровані в державній службі зайнятості як  такі, що шукають  роботу, стихійним  лихом, катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів, осіб   похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум  для  сім'ї.

Територіальний  центр  забезпечує  безоплатне  в  обсягах, визначених державними стандартами, надання соціальних послуг:

- громадян похилого  віку,  інвалідів,  хворих  (з  числа осіб працездатного   віку   на   період   до   встановлення   їм  групи інвалідності,  але  не  більш  як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування  і  не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд  і  допомогу,  або  рідні  є  громадянами  похилого віку чи визнані  інвалідами в установленому порядку;

- громадянам, які  перебувають у  складній  життєвій  ситуації у зв'язку  з  безробіттям  і  зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум  для  сім'ї.

Основними завданнями територіального центру є:                                                             

 - виявлення непрацездатних громадян, формування  електронної  бази  даних  таких  громадян, визначення (оцінювання) їх  індивідуальних  потреб  у  наданні соціальних послуг;

-   забезпечення  якісного надання соціальних послуг;                                                                                                                                      

- установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує  територіальний  центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг.

До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи: 
1) відділення соціальної допомоги вдома;

2) відділення денного перебування;

3) відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Відділення соціальної допомоги вдома

Шеремета Оксана Миколаївна, завідувач відділення соціальної допомоги вдома, тел.  (03472) 6-66-88. 

Відділення соціальної  допомоги  вдома  територіального центру  (далі - відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи  рухової  активності) та потребують сторонньої  допомоги, надання соціальних послуг в домашніх  умовах  згідно  з  медичним  висновком,  а саме:

- похилого віку;

- інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім  інвалідів унаслідок  нещасного  випадку  на  виробництві  або   професійного захворювання,   які  отримують  соціальну  допомогу  на  постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне  медичне  обслуговування відповідно  до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від  нещасного  випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

- хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці).

 Відділення  не  здійснює  надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача  соціальної  послуги  та медичного висновку складається індивідуальний  план  надання  соціальної  послуги, після чого між громадянином і територіальним центром укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність,   строки  надання  соціальної  послуги  відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

Відділення  соціальної  допомоги  вдома  згідно з умовами договору, затвердженим  графіком  роботи та індивідуальним планом  надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової активності - два рази на  тиждень, IV - три рази, V - п’ять разів), періодично (два рази на  місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених  договором  послуг,  контролює  їх  якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Телька  Марія Олександрівна, завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, тел. (03472) 6-66-88 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги  територіального центру далі – відділення 
адресної допомоги) уворюється для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які відповідно до акта обстеження 
матеріально-побутових умов  потребують  натуральної  чи  грошової допомоги: - похилого віку; - інвалідів; - хворих (з  числа  осіб  
працездатного  віку  на   період   до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні  мають  
неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів;  -які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані 
в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу,  стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, 
дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.
Право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають:  

   - громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого  віку  чи  визнані  інвалідами  в  установленому порядку; 

- інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на   період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім'ї;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і  зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають  роботу,  стихійним  лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб    похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж  прожитковий мінімум для сім'ї.

   - внутрішньо переміщені особи.

Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та  матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує:

1)  одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;              
2)  предметами побутової гігієни;                                                       
3)  продовольчими та промисловими товарами;
4)  засобами реабілітації та  засобами  малої механізації.
Відділення адресної допомоги організовує:  
 -   надання швацьких, кравецьких, перукарських ,транспортних послуг. 
 - пункти прийому від   громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу,  взуття,  меблів,  предметів першої потреби,
 побутової техніки, технічних засобів реабілітації, засобів малої механізації, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб малозабезпечених 
громадян.   
У разі коли громадянин через часткову втрату  рухової активності не  може  відвідати  відділення адресної допомоги та особисто отримати 
допомогу, адміністрація територіального центру вживає заходів для доставки допомоги громадянину за місцем його проживання.
 Відділення денного перебування

Мостова Наталія Іванівна, завідувач відділення денного перебування, тел.  (03472) 6-66-88. 

Відділення денного перебування територіального центру (далі- відділення денного перебування) утворюється для надання соціальних послуг не менш як 30 громадянам похилого віку, інвалідам (які досягли 18-річного віку), що частково втратили  здатність до самообслуговування, на день.

Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення  рухової  активності,  частково не здатні до самообслуговування та   не   мають  медичних  протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи,  підтримки  її  здоров’я, соціальної  незалежності,  відновлення  знань,  вмінь та навичок з орієнтування  в  домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування,  поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних  інтересів  і  потреб осіб, організації  дозвілля  і відпочинку. 

Відділення денного перебування надає такі послуги:

- соціальна адаптація.

Крім  того, відділення денного перебування може надавати такі соціальні послуги:

- денний догляд; - консультування;   - представництво інтересів; - соціальна профілактика; - посередництво (медіація).

Положення Калуського терцентру соціального обслуговування.doc

Перелік соціальних послуг.doc

 

 

 

Підсумки  роботи  відділення  соціальної  допомоги  вдома  за  2017 рік

 Калуський  районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)   провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних і позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, поваги прав і гідності підопічних.

  У відділенні  соціальної  допомоги  за 2017 рік  37 соціальних робітників обслужили 594 осіб,  ними  здійснено 42411 відвідувань  підопічних та надано 81109 соціальних послуг. Підопічним надавались різні види послуг на підставі даних карти індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (надані соціальних послуг), договору про обслуговування та медичного висновку. Середнє  навантаження на одного соціального робітника становить  14 осіб.

Із 594 обслужених одиноких громадян 70 інвалідів  дитинства , 139 загального захворювання, 30  інвалідів І групи  та 11 одиноких громадянин із   V групою рухової активності.

 Завідувачем та соціальними працівниками відділення соціальної допомоги вдома проведено 62 виїзди  з метою  перевірки стану обслуговування та якості надання послуг одиноким громадянам соціальними робітниками згідно затвердженого графіку. Відвідано  та  опитано  379 одиноких.        Від отримувачів соціальних послуг скарг не поступало. Зауваження, які  надходили  від обслуговуваних, вирішені в робочому порядку.

Соціальними  робітниками за  2017  рік укладено  50 договорів  з волонтерами,  з  метою  надання  допомоги  особам, які перебувають  у  складних  життєвих обставинах, та  спільно надано допомогу 136  особам.

В 2017 році працівниками  БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» проведено  практичний тренінг для соціальних  робітників з питань надання  допомоги  одиноким. Навчання проводилось з метою підвищення  професійного рівня соціальних  робітників. Працівниками   Товариства Червоного Хреста проведено навчання для соціальних  робітників відділення соціальної допомоги вдома навичкам надання медичної допомоги людям похилого віку в домашніх умовах. Розповідали вони також  про основні етапи надання першої допомоги в різних надзвичайних випадках -серед яких прямий масаж серця , втрата свідомості, інсульт та його симптоми, інфаркт та ознаки інфаркту, кровотечі . Не обійшлось і без практичних занять, які є надзвичайно важливі, оскільки перша медична допомога – це ті елементарні вміння , якими повинен володіти кожен громадянин.

 

На протязі 2017 року   з  соціальними  робітниками проводилися щомісячно наради, навчання-семінари  із залученням  фахівців органів охорони здоров’я, санітарно  епідеміологічної служби, підрозділів МНС,  спеціалістів управління соціального захисту населення.

 

 

 

Добровільні  помічники

Соціальний захист – це особлива галузь, яка найближче знаходиться  до життєвих інтересів усіх громадян. Саме працівники соціальної сфери першими стикаються не лише з радістю  вирішення проблем літніх людей, інвалідів,  а й з повсякденними  проблемами. Соціальні робітники відчувають життєвий пульс суспільства і люди вірять їм, йдуть до них з впевненістю у тому , що знайдуть співчуття , підтримку і вирішення своїх проблем.  Добровільними  помічниками   соціальних  робітників  є  волонтери, які  безкорисливо  готові допомагати  окремим  соціальним  групам чи особам, які перебувають  у складних життєвих  обставиних та потребують  сторонньої  допомоги, найголовніше, щоб вони уміли вислухати і прагнули допомагти .  Міжнародний день  волонтерів щорічно  відзначається 5 грудня відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Територіальним  центром заключено 50 договорів з  фізичними особами та з волонтерськими  загонами  шкіл, які  готові допомагати  одиноким.

Співпраця  соціальних  робітників  з  учнівською  молоддю  району -  це приклад  підростаючому  поколюнню шанобливого  ставлення  до  літніх людей, адже  без минулого немає й не може бути майбутнього . Ідучи стежкою життя, ми озираємося назад, щоб пригадати все те хороше, що було колись, і ставимо перед собою ціль — зробити так, щоб наше життя  та життя  людей які нас  оточують  було кращим.

Фото-1.JPG

 

Проведення святкування з нагоди відзначення Дня інваліда

      Вони не вимагають до себе жалю, тому що, як ніхто інший давно усвідомили, що це шлях в нікуди. Вони пристосовуються до життя як можуть зі всіх своїх сил. Так, це інваліди… Це окремі життя. Окремі трагедії. Окремі людські надії на покращення життя та зміцнення здоров’я. Так сталося, і на їх місці могла би опинитися будь-яка інша людина. А для їх виживання не потрібно щось особливе, лише елементарне - можливість жити, жити серед людей, бути в суспільстві і відчувати себе людьми.

       Відзначення цієї дати в Калуському районному територіальному центрі соціального обслуговування стало гарною традицією та доброю нагодою звірити, що вже зроблено і що треба зробити для формування  гідних  умов життя людей скривджених долею, аби ніхто не почувався забутим чи полишеним наодинці зі своїми проблемами.   В цьому році естафету організації проведення святкування отримала Завійська сільська рада. В приміщенні народного дому с.Завій було проведено святкову програму, до організації якої долучилися і соціальні робітники  територіального центру. На святі були присутні сільський голова Василь Романів, начальник управління соціального захисту населення Калуської РДА Людмила Перетятко, директор Калуського РТЦСО Андрій Рогатинський, завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Марія Телька, соціальні робітники Оксана Майор, Людмила Іванців. Крім того,  було запрошено близько 18 інвалідів, які проживають в с. Завій та с. Грабівка. Всі присутні отримали  подарунки. 

http://rda.if.ua/images/news/Files/23(1).jpg

http://rda.if.ua/images/news/Files/24.jpg

Проведено нараду із працівниками територіального центру соціального  обслуговування

29 листопада   відбулася  нарада  працівників Калуського районного територіального центру соціального  обслуговування (надання  соціальних  послуг). У заході взяв участь заступник  голови райдержадміністрації Сергій Дудинець. 

Під час наради обговорено ряд важливих  питань. Зокрема обговорили питання готовності до зимового періоду підопічних, якими опікується терцентр, питання підготовки та проведення заходів з відзначення Міжнародного  дня  інваліда, яке відбудеться  1 грудня в селі Завій. Особливо зацікавила колектив терцентру пропозиція заступника голови РДА Сергія Дудинця про  можливість надання пільгового проїзду соціальним робітникам до місця праці. Також працівники терцентру запланували план роботи  відділень, яку проводитимуть у грудні.

Колектив терцентру продовжує виконувати найгуманнішу місію – допомагати і підтримувати одиноких та інвалідів. На це спрямована діяльність всього дружнього колективу.

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

 

Активна  співпраця

27 листопада відбулася  зустріч  працівників територіального  центру  з працівниками БФ «Карітас Івано-Франківстк УГКЦ». 

Карітас продовжує видачу засобів гігієни хворим одиноким в рамках  проекту «Покращення якості життя людей похилого віку – жертв тоталітарних режимів». Соціальні  робітники з благодійною допомогою  відвідали підопічних територіального  центру.

Фото-1.JPG

 

«Наше майбутнє – без шкідливих звичок»

 

13-14 листопада 2017 року Калуським РЦСССДМ було проведено конкурси кращих малюнків на тему соціальної реклами «Наше майбутнє – без шкідливих звичок», «Правильний вибір» в Підмихайлівській НВК І-ІІ ст. і Завійській ЗОШ І-ІІ ст.

Метою даного заходу було зацікавити дітей в здоровому способі життя, показати як негативно впливають на організм шкідливі звички. Також з дітьми було проведено конкурс кращих малюнків, які пропагують здоровий спосіб життя. Слід відзначити, що кожна робота була посвоєму особлива і зроблена з душею. Про те, як у кожному конкурсі членами журі були визначені кращі роботи які візьмуть участь в обласному конкурсі.

На завершення працівники Калуського РЦСССДМ побажали учням вести здоровий спосіб життя, повноцінно харчуватися, дотримуватися особистої гігієни.

Також Калуським РЦСССДМ на місцевому телеканалі «КРТ Незалежність» було знято ролик про вплив шкідливих звичок на здоров’я, що буде демонструватися в ефірі каналу.

 

 

Виїзд мультидисциплінарної команди

Калуського РТЦСО  в с.Томашівці та с.Перекоси

  13 листопада  2017 року у ході впровадження мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг на території сіл Томашівці та Перекоси  працювала  мультидисциплінарна команда Калуського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

   Основною метою поїздки була планова зустріч з літніми мешканцями та інвалідами, які є підопічними терцентру та потребують соціальної підтримки.  Одиноким громадянам надавались послуги перукаря відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома,  інформаційно-консультативні послуги, послуги з вимірювання артеріального тиску та ін. Крім того, одиноким інвалідам було вручено продуктові набори до Міжнародного дня осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Фото-2.jpg

Фото-1.jpg

 

                                                                                                                                                            Виїзд мультидисциплінарної команди

Калуського РТЦСО  в с.Боднарів

     При Калуському районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) діє мультидисциплінарна команда, запровадження якої  забезпечує доступність соціальних послуг, розширення їх спектру, охоплення більшої чисельності осіб, задоволення їх потреб, насамперед тих, які проживають у віддалених населених пунктах району.

    10 листопада 2017року мультидисциплінарною командою здійснено виїзд в с.Боднарів. Відвідавши домівки одиноких громадян їм було надано ряд необхідних послуг, а саме: інформаційно - роз’яснювальна робота щодо послуг, які надаються терцентром, перукарські послуги, надання продуктів харчування та вживаного одягу, прийнято замовлення на надання швацьких послуг та ін.

    Впровадження такого інноваційного підходу дає змогу задовольнити потреби одиноких осіб і тим самим розширити та підвищити якість надання соціальних послуг.

 Фото-1.jpg

Фото-1.jpg

 

Вручення подарункових наборів

до Міжнародного дня інвалідів

 

     З усіх категорій осіб, які потребують соціального захисту, на особливу увагу заслуговують інваліди. Проведення 3 грудня Міжнародного дня інвалідів направлено на привернення уваги до проблем інвалідів, захист їхньої гідності, прав і благополуччя. Увага держави та милосердя, толерантність кожного з нас допоможуть спростити життя людей з обмеженими можливостями.

 10 листопада 2017 року працівниками Калуського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), завітавши в с.Голинь та с.Кропивник,   розпочато вручення продуктових наборів одиноким інвалідам, які перебувають на обліку у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, та надано допомогу 26 підопічним інвалідам на суму 2,5 тис.грн.

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

Фото-3.jpg

Фото-4.jpg

 

До Дня  працівника соціальної сфери

   В Україні вже стало доброю традицією щороку відзначати професійне свято тих, хто своєю щоденною працею створює систему соціального захисту нашої держави в непростих умовах сьогодення. Спільними зусиллями вони покликані розплутувати клубок складних соціальних проблем і протиріч, завжди пам’ятаючи про те, що головною метою їх роботи є соціальне благополуччя кожної конкретної людини.

   Провідна роль у вирішенні цих актуальних завдань належить саме працівникам соціальної сфери,  хто чи не кожен день має справу з кричущими людськими негараздами, від чиєї високої професійності, фахової надійності та просто чуйності і доброти залежить настрій, насамперед, тих , кому  найважче живеться на цьому світі і перед ким з різних причин завинило суспільство: самотніх та інвалідів, малозабезпечених та безпритульних, людей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах.

   Тож нехай Ваш досвід, компетентність, працездатність та професіоналізм стануть запорукою вирішення завдань соціального захисту тих, хто його потребує. Нехай глибоке усвідомлення важливості Вашої місії зробить ще більш плідною та натхненною Вашу працю, а кожен день буде сповнений теплом людської вдячності.  Міцного здоров’я Вам, щастя, злагоди і достатку в родинах, невичерпної енергії та вагомих здобутків на благородній ниві служіння людям.

 

Оцінка якості  надання  соціальних  послуг

 Відділенням соціальної допомоги вдома здійснюється обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, які не здатні до самообслуговування. Завідувачем та соціальним працівником відділення соціальної допомоги вдома на протязі  жовтня проведено 9 виїздів в населені  пункти району, а саме: Вістова,Голинь, Добровляни,Завій, Грабівка,Кропивник, Підмихайля, Бережниця, Сівка Калуська, Пійло, Ріпянка, Мислів, Яворівка, перевірено роботу 14 соціальних  робітників, відвідано 83 одиноких. В ході  опитування визначено  додаткові  потреби  підопічних  у  наданні  соціальних  послуг, проведено  бесіди  з  питань  соціального  захисту  населення.

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

Фото-3.jpg

«БФ Карітас» допомагає

Надаючи соціальні послуги, дуже важливо налагодити співпрацю між тими, хто потребує допомоги та тими, хто хоче допомогти. 
          Соціальні робітники працюють з одинокими людьми поважного віку, людьми з особливими потребами, тож проблеми таких людей знають краще за всіх. Саме тому працівники «БФ Карітас-Івано-Франківськ УГКЦ»  Юлія Коваль  та Олег Дмитрук в рамках  проекту «Покращення якості життя людей-жертв тоталітарних режимів» разом з  соціальними робітниками Калуського  районного  територіального  центру  відвідали  одиноких району, вручивши їм благодійну  допомогу.

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

Ювілей  у Кадобній!

Люди поважного віку завжди відчувають увагу та підтримку Калуського  районного   територіального центру.

Так, 31 жовтня, з нагоди прекрасного 80-річнного ювілею жительку с. Кадобна, Романів  Марту Михайлівну, вітали працівники територіального  центру та соціальний робітник Романів  Ольга Михайлівна, котра  вже багато  років допомагає одинокій.  Присутні вручивши подарунок,побажали ювілярці міцного здоров'я, багато світлих днів і щасливих років життя.

Фото-1.jpg

«Торгівля людьми - це може трапитись з кожним!”

 У зв’язку із відзначенням 18 жовтня 2017 року Європейського дня боротьби із торгівлею людьми 12.10.2017 року працівники Калуського РЦСССДМ спільно з головним спеціалістом УСЗН у Новицькій НВК І-ІІІ ст. провели захід на тему «Торгівля людьми - це може трапитись з кожним!”  Головною метою було донести до дітей краще розуміти, що таке торгівля людьми,  звернути увагу на те, що потрібно  зробити, щоб убезпечити себе і своїх близьких, які приймають запрошення на роботу за кордоном, від небажаних наслідків. Адже серед найголовніших порушень прав людини в сучасному світі актуальним є злочин, який має багато назв – «біле рабство», «торгівля людьми», «контрабанда людьми». Це усі дії, пов’язані  з перевезенням або вербуванням особи у межах або за межі країни з метою продажу, працевлаштування чи надання послуг шляхом застосування насильства, приниження гідності. Також учням було  роздано пам’ятки та буклети на дану тематику.

 

 

У Студінці відзначили День людей похилого віку

Як відомо, у всьому світі щорічно 1 жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, а в Україні – ще й День ветерана. Спочатку День людей похилого віку стали відзначати в Європі, потім в Америці, а пізніше уже в усьому світі.

3 жовтня в Народному  домі  села Студінка проведено  захід з нагоди  Міжнародного  дня людей похилого віку. Свято підготували і  провели  працівник  Народного  дому Цимбаліста  Дарія  Іванівна  та соціальний робітник територіального  центру  Турлай  Романія Романівна. Привітати поважних  гостей прийшли  сільський  голова села Студінка Стасюк  Марія Романівна, директор  територіального центру  Рогатинський  Андрій Володимирович.

В адресу людей, які винесли на своїх плечах весь тягар війни, відродили країну після воєнної розрухи, пережили багато випробувань, болю та втрат і при цьому зберегли гідність, віру, силу духу, любов до рідної землі пролунало багато теплих слів, адже турбота про людей похилого віку – справа всього суспільства, адже саме старші люди зберегли для нас найкращі національні традиції, навчили долати труднощі. Всіх присутніх запросили до чаювання, .а на прощання вручили  барвисті букети осінніх квітів.

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

Фото-3.jpg

 

 

 

У Калуському  територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 28.09.2017 року проведено нараду з працівниками установи, на якій були розглянуті питання про роботу структурних підрозділів територіального центру.

               Нараду розпочав директор територіального центру Рогатинський А.В.., який наголосив про підвищення якості надання соціальних послуг населенню району. В своєму виступі Андрій Володимирович вказав працівникам про постійну роботу над собою, підвищення кваліфікації, вивчення досвіду інших і найголовніше звернути увагу на трудову дисципліну і виконання працівниками своїх функціональних обов’язків.Директор вкотре наголосив соціальним робітникам  забезпечити одиноких громадян дровами на осінньо-зимовий період,  проводити заходи з роз’яснювальної роботи серед громадян похилого віку щодо підготовки до опалювального періоду, профілактики пожеж та нещасних випадків в побуті.

               Завідувач відділення соціальної допомоги вдома Шеремета О.М. прозвітувала  про перевірку роботи соціальних робітників по населених пунктах  та наголосила на  продовженні роботи  по виявленню непрацездатних громадян, які потребують різних видів соціальних послуг.

              Завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Телька М.О. розповіла  про  підготовку  заходу з нагоди відзначення  Дня людей похилого віку в селі Голинь із залученням підопічних сіл Пійло ,Довге-Калуське та Тужилів.

         Завідувач  відділення  денного  перебування Мостова Н.І. проаналізувала стан  роботи в  відділенні, розповіла  про  підготовку початку  нового  навчального  року  в «Університеті ІІІ віку».

            Також у нараді взяла участь начальник відділу призначень субсидій та соціальних допомог управління соціального захисту населення Калуської районної державної адміністрації Сидорко Руслана Богданівна, яка розповіла соціальним робітникам про зміни щодо нарахування субсидії населенню та обговорили питання тісної співпраці працівників територіального центру та управління соціального захисту з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань соціального захисту.

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

 

 

У Голині організували святковий захід для пенсіонерів і ветеранів

 

2 жовтня у приміщенні Народного дому с. Голинь відбулося свято для найстарших представників громади – людей похилого віку, якими опікуються працівники районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Тут зібралися не лише мешканці села, а й із довколишніх сіл – із с. Пійло, Тужилів та ін.

Привітати людей, які закладали матеріальну базу незалежної держави і є носіями кращих трудових традицій та наших духовних скарбів, завітали керівник апарату райдержадміністрації Олена Романишин, в. о. голови Голинської сільської ради Оксана Лилак, директор районного терцентру соціального обслуговування  Андрій Рогатинський та його заступниця Наталія Завадецька.

Щороку, на початку другого місця осені відзначається Міжнародний день людей похилого віку. Цей день є визначним і особливим, щоб кожен громадянин пам’ятав про свою історію, вшановував і надавав підтримку людям похилого віку, ветеранам, пенсіонерам, адже вони найбільше потребують нашої допомоги та уваги.

Про це у своїх промовах говорили керівник апарату райдержадміністрації Олена Романишин, директор районного терцентру соціального обслуговування  Андрій Рогатинський та в. о. голови Голинської сільської ради Оксана Лилак, які побажали миру, міцного здоров’я та всіх благ.

Свято підготували і провели працівники Народного дому села Голинь під керівництвом директора Миколи Івахнюка. З пісенними вітаннями до односельчан та гостей села звернулися аматори народної творчості.

За святковим столом люди мали змогу поділитися своїми радощами та поговорити про наболіле. Усі представники молодших поколінь вдячні їм за тяжку працю, подвиги та чесноти. Адже їхня праця, життєвий шлях, шанобливе ставлення до людей – це незрівняний приклад для наслідування сучасній молоді.

Фото-1.JPG

Фото-2.JPG

Фото-3.JPG

 

 

 

 

Мультидисциплінарна  команда  територіального  центру продовжує  працювати…

15.09.2017 року мультидисциплінарна команда територіального  центру здійснила виїзд в село Середня до  одинокої Вирстюк Л., з метою надання  комплексу  послуг,  спрямованих  на  покращення  життя  одиноких- підопічних  терцентру.  Соціальними  робітниками, працівниками  відділення  соціальної  допомоги  вдома  та   денного  перебування  проведено  генеральне  прибирання  в  будинку,  та   на  прибудинковій  території з  метою  покращення  соціально-побутових  умов  проживання. Одинокій  надана  допомога у  вигляді  вживаного  одягу, передано  в користування  постільну  білизну.

З підопічною  проведено бесіду  для  підтримки її емоційного  стану, усунення  обмежень  життєдіяльності та  підтримки  соціальної  незалежності, активності.

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

Фото-3.jpg

 

Робота мультидисциплінарної команди територіального центру у серпні 2017 року

З метою покращення соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення та забезпечення якісних умов життя незалежно від місця проживання в Калуському  районному  територіальному центрі  працює мультидисциплінарна команда для надання комплексу соціальних послуг особам, які проживають у населених пунктах району та знаходяться в складних життєвих обставинах.

16 серпня мультидисциплінарна команда здійснила виїзд в село Дубовиця до  одинокої Серман О.М., було проведено  генеральне  прибирання  в будинку  та   на  прибудинковій  території.

В серпні  мультидисциплінарною  командою здійснено шість  виїздів у села  району з метою  оцінки  якості  надання  соціальних  послуг  одиноким. Перевірено  роботу шести соціальних  робітників, опитано 34  одиноких. Працівниками  відділення соціальної допомоги  вдома  проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання, вивчені потреби, проблемні питання. У результаті перевірки було встановлено, що соціальні послуги робітники надають вчасно та якісно згідно укладених договорів про соціальне обслуговування. До підопічних відносяться з розумінням, роботу виконують добросовісно та відповідально.

 Одинокі громадяни соціальним обслуговуванням задоволені, жодних зауважень не мають.

19 серпня - свято Преображення Господнього, або Яблучний Спас

Це одне із 12 найбільших християнських свят, відзначається православними та греко-католиками.
У це свято за древнім церковним звичаєм святять  виноград,сливи, груші, яблука, мед .

Працівники Калуського  районного територіального  центру також  зібрали  святковий  кошик. Соціальні  робітники  подбали щоб  в  оселі  кожного підопічного  одинокого  було « Спісівське  Яблучко».

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

Фото-3.jpg

 

 

 

Чисті  оселі для  одиноких

16 серпня  Калуським районним  територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  за сприяння головного лікаря Войнилівської  ЦРЛ  Олега Івановича Качини  організована робота мультидисциплінарної команди терцентру. У складі команди під  керівництвом  директора терцентру працювали: завідувач відділення  соціальної  допомоги  вдома , завідувач та  соціальний  працівник   відділення  денного  перебування, соціальні  робітники .

Чистота   та порядок  засяяли  в будинку  одинокої,  жительки  села Дубовиця,  Серман  Ольги  Миколаївни . Соціальним  робітником  Мацькевич Г.І., яка  вже декілька  років піклується  про одиноку  організовано  та  проведено  побілку  в будинку.  Соціальні робітники  Галина Мацькевич  та  Іванна Лотоцька  зробили  генеральне  прибирання  в будинку, мультидисциплінарною  командою  проведено  облаштування житлової  кімнати, особистого  простору та проведено  прибирання  прибудинкової  території.

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

Фото-3.jpg

Фото-4.jpg

 

 

Вручено продуктові набори  115 одиноким ветеранам війни

Напередодні Дня Незалежності працівниками відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Калуського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) закуплено та вручено продуктові набори  115 одиноким ветеранам війни Калуського району на загальну суму 11,1 тис. грн.

Фото-1.jpg

 

Свято Маковея або медово-маковий спас

Таку назву мала народознавча бесіда, яка проведена 9 серпня , згідно плану роботи  відділення денного перебування в с-щі Войнилів, соціальними працівниками  Шевчук М. Б. та Тисяк Т.Я.  за активної участі підопічних відділення денного перебування

   Соціальні працівники привітали присутніх побажали всім здоров’я, миру, тепла, затишку і довголіття та розповіли про історію започаткування цього великого свята. У народі 14 серпня за новим стилем  святкують свято Маковея, яке в церковному календарі називається днем семи мучеників Маковеїв. З цього дня розпочинається «Спасівка» - піст, який триває два тижні. В цей день у церквах святять воду, квіти і мак

Серед квітів у  букеті обов’язково присутні великі достиглі голівки маку. Такий букет називається «маковійчик», або «маковейка». Сакральний статус маку в українців був доволі високим. Ним обсипали корів і господу «від усього лихого».

Освячена цього дня вода цінується не менше стрітенської і вважається надзвичайно корисною від усіх хвороб.

На Маковея святили також свіжовикачаний мед у стільниках, щедро пригощаючись ним.

Ці обряди та традиції запроваджені і в сьогоднішньому житті.

 На народознавчій бесіді були присутні підопічні Калуського районного територіального центу  соціального обслуговування  з  смт Войнилів,с.Середня, с. Дубовиця. Всіх присутніх пригостили запашним чаєм з печивом та солодощами.                                                                                                          

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

 

«Як не стати жертвою торгівлі людьми»

 30 липня   увесь  світ відзначає  Всесвітній  день  боротьби  з  торгівлею  людьми. З  цієї  нагоди  в приміщенні  Добровлянської  сільської  ради  та  в бібліотеці-філії села  Голинь 28 липня  2017 року та 04 серпня 2017 року  працівниками    центру  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно  з бібліотекарями було  проведено  інформаційно-просвітницькі заходи – «Проблема  протидії торгівлі людьми в Україні та шляхи  її   подолання» та «Людина -  не  товар». На  заходах  були  присутні як  працівники  установ ,  так і жителі вищезазначених   сіл. Метою зустрічі стало підвищення обізнаності громадян щодо проблеми торгівлі людьми, принципів протидії торгівлі, роз’яснення прав та можливостей постраждалих осіб, знайомство з правилами безпечного виїзду та перебування за кордоном. Під час зустрічі спеціалістами Центру було висвітлено поняття торгівля людьми, способи впливу й примусу, протидія торгівлі людьми, сфери експлуатації, захист і підтримка потерпілих. Торгівля людьми – це злочин, жертвами якого можуть виявитися чоловіки, жінки, діти як з метою примусової праці, так і сексуальної експлуатації.

Фахівці центру Руслана  Данів та Оксана Стецюк розповіли присутнім  про статистику людей , які потрапили  у «біле  рабство», адже за  даними Міжнародної організації праці, 21 мільйон людей у всьому світі є жертвами примусової праці. Чоловіки, жінки та діти потрапляють до рук торговців людьми як в своїх країнах, так і за кордоном.

На завершення  заступник  директора – начальник відділу Калуського  РЦСССДМ Олег Павлюк  ознайомив учасників заходу про те , що  в сьогоднішніх умовах Україна є також країною з високими ризиком внутрішньої експлуатації. Воєнний конфлікт, який вибухнув в Україні, як і в аналогічних ситуаціях в інших країнах, сприяє поширенню торгівлі людьми в різних її формах.

Також   спеціалістами Центру розповсюджено інформаційні буклети на тему: «Протидія торгівлі людьми».

Фото-1.jpg

                                                             

 

Робота мультидисциплінарної команди в липні 2017 року

      Протягом липня 2017 року у ході впровадження мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг на території сіл Перевозець, Старий Угринів, Середній Угринів, Кадобна та Голинь працювала  мультидисциплінарна команда Калуського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

   Основною метою поїздки була планова зустріч з літніми мешканцями та інвалідами, які є підопічними терцентру та потребують соціальної підтримки.  Одиноким громадянам надавались послуги перукаря відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома,  інформаційно-консультативні послуги з питань оформлення компенсації на ЖКП та тверде паливо та ін. Також була проведена роз’яснювальна робота серед населення щодо послуг, які надаються терцентром.

     Виїзди мультидисциплінарної команди покращують надання послуг підопічним, які за станом здоров’я або через похилий вік не в змозі самостійно відвідувати необхідних їм спеціалістів.

 

Нарада в терцентрі

24-25 липня 2017року  в Калуському районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відбулася нарада за участю працівників апарату тер центру та соціальних робітників.

В ході  проведення наради було:

·        підведено підсумки роботи відділень територіального центру у першому півріччі 2017року;

·        здійснено аналіз роботи соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома;

·        розглянуто питання виплати субсидії на тверде паливо та стан забезпечення одиноких громадян дровами на опалювальний період;

·        уточнено списки одиноких ветеранів війни з метою надання продуктових наборів до Дня Незалежності України;

·        розглянуто питання розширення кола громадян, які потребують обслуговування територіальним центром;

·        уточнено графік проведення заходів та тренінгів відділенням денного перебування;

·        ознайомлено працівників територіального центру з перенесенням робочих днів у серпні 2017року.

Крім того, було обговорено результати виїзних перевірок роботи соціальних робітників.

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

Фото-3.jpg

  

 

Підсумки роботи відділення соціальної допомоги вдома  за І півріччя 2017 року.

 У відділенні  соціальної  допомоги  вдома  працює 36 соціальних  робітників, які  обслуговують 567  одиноких  та  інвалідів  району, надають  послугу  догляду  вдома.. Середнє навантаження  на  одного  соціального  робітника  становить  15 одиноких. За І півріччя 2017  року соціальними  робітниками  здійснено 21029  відвідувань підопічних  одиноких та  надано 40191   послуг.

Зміст соціальної послуги догляду  вдома складає чималий  перелік  заходів. Важливими  для  одержувачів послуги догляду  вдома є ряд заходів:  зокрема, для  придбання і доставка продовольчих,промислових та  господарських  товарів, медикаментів здійснено -7781 заходів ,  з допомоги  в оформленні  документів проведено 711 заходів, допомога  в  обробітку присадибних  ділянок для сільської  місцевості – 132 заходи, надання  допомоги  в  оплаті  комунальних послуг – 1470 заходів, прання білизни  та  одягу- 387 заходів.

    Відповідно до методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг діє комісія з проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, якою перевірено за І півріччя 2017 року роботу 33  соціальних робітників, здійснено  28 виїздів згідно затвердженого  графіку, при цьому обстежено   200 підопічних  та проведено їх опитування.

Всі працівники  відділення  постійно  працюють над виявленням  кола громадян які потребують надання  допомоги .

 

Калуський РТЦСО звітує

            Станом на 01.07.2017р.  відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги року виявлено та обслужено  770 одиноких осіб, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, потребують грошової та натуральної допомоги та не мають працездатних родичів, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу.

       Виходячи  з  можливостей, наявної   фінансової   та  матеріально-технічної  бази 
 відділення безоплатно забезпечує громадян:                                                          
  1)  одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;   
  2)  предметами медичного призначення;                                            
  3)  предметами побутової гігієни;                                                                 
  4)  продовольчими та промисловими товарами;  
  5)  твердим паливом тощо. 

           Як результат проведеної роботи  по залученню благодійної допомоги для вирішення матеріально-побутових проблем підопічних громадян за І-ше півріччя 2017р. пунктом прийому від населення, підприємств, установ, організацій продуктів харчування, одягу та взуття, предметів першої необхідності зібрано та надано натуральної допомоги 1259 чол. на суму 170,2 тис. грн., з них одержали продуктові пайки 826 громадян  на  суму   105,1 тис. грн., речі бувші у вжитку  430 чол.   на  суму  64,8 тис. грн., промислові товари 3 чол. на суму 0,3 тис.грн.

 На благодійний рахунок, який відкритий при територіальному центрі, станом на 01.07.2017р. надійшло 18,4 тис. грн. та виділено грошову допомогу  1  чол. в сумі  0,2  тис. грн., закуплено та надано 43 особам продукти харчування на суму 4,0 тис. грн.

Крім того, надаються  пенсіонерам та  інвалідам  послуги по забезпеченню технічними засобами реабілітації з пункту прокату та транспортні послуги, послуги по ремонту одягу та перукаря. Станом на 01.07.2017р.  надано 312 чол. послуг  відділенням, зокрема:  перукаря  - 42 чол., швачки – 124 чол., та транспортних послуг – 68 чол.

У складі відділення створений пункт прокату технічних засобів реабілітації. За звітний період  виявлено 78 громадян, які за висновком ЛКК потребують забезпечення засобами реабілітації та  забезпечено їх інвалідними візками та іншими  технічними засобами реабілітації.  

http://rda.if.ua/images/news/Files/звіт за І півріччя 2017р.doc                       

 

Контроль  роботи  в  територіальному  центрі

У травні  місяці згідно  плану-графіку проведення  перевірок  завідувачем відділення та фахівцем соціальної  роботи  відділення соціальної  допомоги  вдома  проведено 9 виїздів, опитано 50 одиноких, які знаходяться  на  обслуговуванні  у відділенні соціальної допомоги  вдома,  перевірено стан обслуговування та якість надання послуг одиноким громадянам соціальними робітниками Калуського  районного  територіального  центру.  В ході перевірок встановлено, що з своїми функціональними обов’язками соцробітники справляються добре,  допомагають одиноким у вирішенні складних життєвих питань. Співпрацюють із сільськими радами та підприємцями для надання  допомоги одиноким громадянам.

Терцентром постійно здійснюється безліч заходів щодо виявлення осіб, які потребують соціального захисту та допомоги і покращення системи соціального обслуговування.

 

Працівники  територіального центру вітають   ювілярів  червня.

226 червня 2017 року жителька села Новиця Король Анастасія Григорівна відзначила  своє 90-то  річчя;

24 червня 2017 року житель села Новиця Дутчин Михайло Олексійович відзначив своє 80-ти річчя,

27 червня 2017 року  жителька  села Старий Угринів  Яцик Анастасія Михайлівна  відзначила  своє  80-ти річчя,

30 червня 2017 року жителька  села Сівка Войнилівська Джочка Любов Володимирівна відзначила своє 60-ти річчя,

27 червня 2017 року житель села Кадобна Романів Михайло Михайлович відзначив  своє 50-ти річчя.

Колектив  Калуського  районного  територіального  центру   щиро  вітає  шановних  ювілярів, бажає міцного  здоров’я, миру, бадьорості духу, активного довголіття, невичерпної енергії, оптимізму, тепла і радості в житті.

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

 

Подарунки до Дня Конституції                             

      Напередодні Дня Конституції  працівники відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Калуського РТЦСО спільно з соціальним робітником  відвідали  33 одиноких осіб, які втратили здатність до самообслуговування та проживають в селах Студінка та Середній Бабин. Щиро поспілкувалися з ними, поцікавившись у кожного з них як їм живеться, що найбільше турбує їх. Крім цього,  підопічним  терцентру були вручені продуктові набори,  попередньо придбані за кошти, виділені  Василем Степановичем Дзундзою.  Від самих людей почули багато слів подяки за ті добрі справи, що вже не один рік робляться територіальним центром за підтримки меценатів.                                                   

    А ми в свою чергу  висловлюємо щиру вдячність Василю Степановичу. Бажаємо спокою, гармонії, мудрості, добрих починань та здоров’я.  

Фото-1.jpg

 

 

В Калуському районному територіальному  центрі  проведено  урочисте  завершення  навчального  року  в «Університеті ІІІ віку».

З цієї нагоди  в  імпровізованому залі-світлиці, прикрашеній  вишитими  рушниками, картинами, роботами одиноких, проведено  зустріч  слухачів «Університету ІІІ віку» приурочену завершенню навчального року.  На  зустріч із слухачами запрошені  начальник управління соціального захисту Калуської РДА Людмила  Перетятко, директор територіального  центру Андрій Рогатинський , завідувач  відділення  денного  перебування  Наталія Мостова, працівники відділень денного  перебування та  соціальної  допомоги  вдома. Директор  територіального  центру і зазначив, що турбота про людей похилого віку – справа всього суспільства, адже тепло людських сердець, моральна й матеріальна підтримка особливо потрібна людям поважного віку та побажав усім міцного здоров’я, довголіття і позитивних емоцій та зауважили, що в «Університеті ІІІ віку» слухачі відкривають для себе нові знання, отримують радість у спілкуванні та незрівнянні враження від повноцінного життя.

Наталія Мостова  підвела підсумки навчального року, налаштувала слухачів на активний літній відпочинок, крім того вручили іменні сертифікати випускникам «Університету ІІІ віку» на підтвердження того, що вони пройшли курс навчання в університеті.

Працівники  відділення денного-перебування подякувала слухачам за плідну співпрацю вагомий внесок у розвиток соціально – педагогічної послуги «Університет ІІІ віку» та  накривши  солодкий  стіл приємно  провели  час  за  чашкою  чаю .

Організатори  щиро  вдячні  за благодійну  допомогу в  організації  солодкого  стола дитектору  магазину «ТОР-ВА» та  приватному  підприємцю Марії  Гулійчук.

Фото-1.jpg

 

Працівники  територіального центру вітають травневих ювілярів

03 травня 2017 року жителька села Кадобна Василів Марта Ізидорівна відзначила  свій 95-тий  ювілей,

18 травня 2017 року жителька села Бережниця Каратник Юстина Василівна відзначила своє 80-ти річчя,

18 травня 2017 року  житель  села Перекоси Кухар  Роман Ізидорович  відзначив  своє  70-ти річчя,

20 травня 2017 року житель села Пійло Кохан Іван  Васильович відзначив 45-ти річчя,

27 травня 2017 року жителька села Кропивник Кушлик Марія Тимофіївна відзначала свій 90-тий ювілей,

31 травня 2017 року жителька села  Підмихайля  Прокопів  Парасковія Іванівна відзначала свій 80-тий ювілей.

Працівники Калуського  районного  територіального  центру  з щирими  словами  вітань  та  подарунками  завітали  до  осель  свої  підопічних. Вручивши подарунки, побажали шановним ювілярам доброго здоров’я, невичерпної енергії, оптимізму, тепла і радості в житті.

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

 

Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання та визначення потреб 13 колишніх політв'язнів та репресованих громадян

 

21 травня Україна вшановує пам’ять мільйонів жертв політичних репресій – усіх тих, хто постраждав під час правління комуністичного режиму на території України.

З метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства та згідно з Указом Президента України № 431/2007 від 21 травня 2007 року «Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937–1938 років» День пам'яті жертв політичних репресій відзначається щороку у третю неділю травня.

Працівниками Калуського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання та визначення потреб 13 колишніх політв'язнів та репресованих громадян, які перебувають на обліку в тер центрі, та виділено грошову допомогу з благодійного рахунку 9 особам на загальну суму 990 грн.

У День скорботи схиляємо голови на знак пам'яті про всіх тих, хто загинув або постраждав в Україні внаслідок політичних репресій комуністичного режиму.

 

       У День Героїв привітали Катерину Куцелу 

     День Героїв або Свято Героїв — щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — борців за волю України, передусім, лицарів Київської Русі, козаків, Січових стрільців, вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН. Також ми вшановуємо героїв Небесної сотні - борців за територіальну цілісність і незалежність України, вояків АТО, які є взірцем служіння українській нації для сучасної молоді.

    В цей день до жительки с.Боднарів Катерини Куцели, ветерана ОУН-УПА  з привітаннями та подарунками завітали соціальний робітник Наталія Дяченко, завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Марія Телька та соціальний працівник Наталія Хемич. Гості бажали п. Катерині  здоров’я, достатку, людської поваги  та довголіття.

Фото-1.jpg

 

 

Пам’ятаємо та  допомагаємо

 

З нагоди Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Калуським  районним  територіальним  центром організовано та  надано спільно  з БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» в рамках  проекту «Покращення якості  життя людей  похилого  віку» допомогу  у  вигляді  продуктових  наборів та  засобів  догляду  одиноким, які були  на  примусових  роботах  у Німеччині.

Ми в неоплатному боргу перед синами і дочками України, які  захищали  майбутнє.

Бажаємо всім міцного здоров’я та довголіття. Нехай кожен день приносить  радість і щастя. Миру й добра усім нам на рідній землі!

Фото-1.jpg

«Доступні  ліки»

Соціальні  робітники  Калуського районного територіального центру не тільки  допомагають  своїм  одиноким в вирішенні  побутових  питань ,а й  спостерігають  за  станом  здоровя підопічних, допомагають  у  проведенні процедур та  супроводжують  їх до  медичних  закладів, щоб  перевірити  стан  здоровя.  Різні  захворювання  супроводжують  громадян  похилого віку, практично  всім  необхідні  ліки, які є недешевими та програма «Доступні  ліки» гарантує безкоштовне їх отримання.  Мета програми «Доступні ліки» – забезпечити кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість їхнього життя і запобігатимуть виникненню ускладнень та передчасної смертності.  

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

 

«Весняний день  рік годує»

                                                                                                 Як треба допомога  на  городі

                                                                                            Старенькому  її шукати де?

Соцробітник і зоре й заскородить,

Врожай  збере, і в  погріб закладе.

Настали погожі  весняні  дні і кожен з нас порається  на  своїй  присадибній ділянці. За станом  здоровя  більша  частина одиноких, які  на  обслуговуванні  в  територіальному  центрів не можуть самостійно  обробити  свої  невеличкі участки,  тому  на  допомогу  їм  приходять  соціальні  робітники. 

Фото-1.jpg

Фото-2.JPG

Фото-3.JPG

Фото-4.jpg

З вдячністю благодійникам

    Напередодні Великодня працівниками Калуського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) були розіслані листи керівникам підприємств різних форм власності, підприємцям з проханням надання матеріальної допомоги найбільш вразливій верстві населення. На заклик підтримки відізвалися небайдужі люди, які перерахували кошти на відкритий при територіальному центрі благодійний рахунок. Це керівники таких підприємств, як: ТОВ «Весна» -3000грн., ПП «Ремдорбуд сервіс» - 1000грн., ТОВ «Стальбудмонтаж» - 1000грн.,  КС «Шанс» - 1000грн., Чепіль П.- 1000грн., Ладаняк О.-1000грн., Хомич І.- 1000грн., Максимович В.-600грн., Турлей В.-500грн., Кисіль В.-500грн., Гільщанський М. -500грн., Гурман М.- 500грн., Саганюк П. -500грн., Павлишин Р.-400грн., Ковальчук О.- 300грн., Курташ Г.-200грн., Булавинець Д.-200грн., Блавіцька Л.-200грн., Матрофайло Н. -200грн., Сондей В.- 200грн., Малиневич І.- 200грн., Зіник І.- 200грн., Шпакович М.-200грн., Олексин Т.-200 грн., Ружанська О.-200 грн., Головчак Н.-200грн., Прокопів Є.-200грн., Кушлик І.-200грн., Гречанюк Я.-200грн., Дуда А.-200грн., Гнатів М.-200грн., Бабінська С.-200грн., Василів Г.-150грн., Воліцька М. -150грн., Сивоус С. -100 грн.,  Гресько Н. -100грн., Мельник М.- 100 грн., Шищак І. -100грн., Прокопів Н.-100грн., Кривляк Л.-100грн., Беник  В.- 100грн., Лизень Н.-100 грн., Скульський Л.-100грн., Маркова Л.- 100грн., Олійник І.- 100грн., Відливаний І.-100грн., Кравець А.-100грн., Бургарт О.-100грн., Атаманчук І.-100грн., Рисей М.-100грн.  та ін.  Всього на благодійний рахунок зібрано  більше 18 тис. грн.   Крім того, близько 700 одиноких перестарілих громадян та інвалідів району забезпечено Великодніми кошиками.

      Висловлюємо щиру подяку всім благодійникам, які долучилися до акції та надали посильну допомогу для формування продуктових наборів, а саме: ТзОВ „Даноша”, ТОВ «Райз-Прикарпаття», ТМ «555», ТМ „Іванковецькі ковбаси”, ТзОВ «Леосіті Інвест», ТзОВ «Дельта-98», магазин «Тор-Ба», Цецхладзе Г., Павлишин В., Кінаш В., Псюк І., Іванишин Т., Дзундза Я., Дзундза Б., Віблий І., Стус Р., Турелик В.,Федюшко О., Дюга І., Романовський Б.,Яцишин В.,Павлишин В., Грицюк С., Дзундза Д., Луцький М., Данилів М., Возняк В., Пукіш В.,  Яцьків П., Мельник Р., Тимцюрак Н.,  Яцук П., Харів І., Ярема М., Розвора З., Червоняк Д., Приймак О., Парцей С., Гладенький М., Федорів М., Павлів М., Завадецький В., Полянська М. та інші. Крім того,  велике спасибі  селищному та сільським головам за допомогу в організації  зібрання та надання  безкоштовних пасхальних наборів.

     ТзОВ “Даноша” та ТОВ «Райз-Прикарпаття» напередодні Великодніх свят уже традиційно допомагають тим, хто цього найбільше потребує, — одиноким громадянам та інвалідам. І цьогорічний Великдень не став винятком. Представники даних сільськогосподарських компаній традиційно завітали у села, з якими співпрацюють на договірних умовах та ведуть господарську діяльність. Вони привітали з Великоднем самотніх осіб похилого віку і людей з обмеженими фізичними можливостями та вручили їм святкові кошики з паскою, ковбаскою, маслом тощо. Вістівський, Голинський, Томашівський, Кропивницький, Кадобнянський, Студінський, Луківський, Мостищенський, Перевозецький, Копанківський, Сівко-Войнилівський сільські та Войнилівський селищний голови та працівники Калуського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) щиро дякують керівникам ТзОВ “Даноша” та ТОВ «Райз-Прикарпаття» за безкорисливе меценатство,  за чуйність та небайдужість, за розуміння чужих проблем, за те, що завжди протягаєте руку допомоги підопічним територіального центру.

Бажаємо міцного здоров’я, успіхів, достатку. І нехай людська вдячність стане для Вас оберегом. 

        Калуський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  висловлює щиру подяку Василю Дзундзі, який на кожне звернення позитивно відгукується і щорічно благодійно підтримує акцію щодо забезпечення великодніми кошиками одиноких громадян та інвалідів, що перебувають на обліку в терцентрі по причині втрати здатності до самообслуговування. Так було і в цьому році. До Великодніх свят Василь Дзундза виділив 3000 грн. для придбання продуктів чи надання одноразової допомоги одиноким жителям, які проживають на території Студінської сільської ради. Від імені працівників та підопічних територіального центру бажаємо миру, любові, злагоди, натхнення та процвітання Вашої справи.

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

 

 

 

Територіальний  центр  аналізує роботу

5 квітня відбулася  нарада трудового  колективу територіального  центру за участю заступника голови райдержадміністрації Сергія Дудинця, на якій обговорювалися питання підготовки  до  Великодніх свят, стан  поповнення  благодійного рахунку та підведення  підсумків роботи  за І квартал 2017 року.

Впродовж першого  кварталу  2017 року працівниками  відділення  соціальної допомоги  вдома та денного  перебування  здійснено 12 виїздів в населені  пункти  району з метою проведення   перевірки  якості надання  соціальних  послуг.

Територіальний центр використовує такі методи оцінки: опитувальник, який  заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання послуги «догляду вдома». В опитуванні взяли участь 103 отримувачів соціальної послуги «догляд вдома».

При оцінці застосовувались показники якості соціальної послуги, зокрема: адресність та індивідуальний підхід,  результативність,  своєчасність,  доступність та відкритість,  повага до гідності отримувача соціальної послуги,  професійність.

За період проведення оцінки скарг не зареєстровано.

За результатами оцінки 17 соціальних робітників одержали «добру» оцінку.

Незважаючи на узагальнений статус показників «добре» відділенням соціальної допомоги вдома планується ряд заходів спрямованих на усунення виявлених недоліків, удосконалення процедури обслуговування й підвищення якості соціальної послуги «догляд вдома».

Насамперед, це активізація роботи щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги; 

-продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу «догляду вдома»;

- запровадити щомісячно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед  мешканців району з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома, соціального захисту населення (субсидії, пільг, державної допомоги сім'ям). 

 

Щирі слова подяки

Вже за тиждень ми відзначатимемо Світле Христове Воскресіння. Найбільше християнське свято року, до якого ретельно готуються і відзначають у колі рідних та близьких людей. За традицією, свій великодній кошик збирає кожна родина. Тут і Паска – символ Воскресіння та Небесного Царства, і писанки, і молочні страви, і шинка-ковбаса, а також хрін і сіль.

Але що робити людям, які не мають родини? Які на старості років залишилися на узбіччі життя і змушені доживати свій вік одиноко?

     Ось уже який рік поспіль Калуський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  дарує самотнім стареньким великодні подарунки. Так, 05 квітня депутат Івано-Франківської обласної ради, приватний підприємець Якимчук Михайло Ігорович закупив та передав для подальшого вручення одиноким громадянам та інвалідам, що проживають на території Копанківської та Мостищенської сільських рад,  30 продуктових наборів на суму понад 7 тис. грн.

     Від імені колективу Калуського РТЦСО та підопічних стареньких висловлюємо Вам щиру подяку за чуйність та небайдужість, за розуміння чужих проблем, за милосердя та  допомогу,  за безкорисливе меценатство. Міцного Вам здоров’я, довгих літ життя. Нехай у величне свято Великодня зійде на Вас Божа благодать, а в домівці та душі панує радість.

 

Марія Телька, завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Фото 1.jpg

Фото 2.jpg

 

 

Виявлення додаткових джерел отримання доходів одиноким громадянам

       Працівниками відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Калуського РТЦСО спільно із соціальними робітниками  протягом березня 2017року, керуючись Законом України «Про соціальні послуги»,  наказом Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати»,  Державним стандартом догляду вдома, Переліком соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами  Калуського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проведено аналіз середньомісячного доходу всіх одиноких громадян,  які перебувають на обліку в територіальному центрі по причині втрати здатності до самообслуговування.

      В результаті виявлено 46 громадян, середньомісячний дохід яких нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого з 01 січня 2017року  для осіб, що втратили працездатність.  Даним громадянам сформовано пакети документів та забезпечено їх подачу в управління соціального захисту населення Калуської РДА з метою ймовірного призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

 

 

«Дбаємо  про  довкілля»

29 квітня 2017 р. Під  гаслом «Дбаємо  про  довкілля» працівники територіального центру провели прибирання на прилеглій  території біля будівлі, очистили її від старого листя і сміття .

«Чистота у кожній оселі» під таким гаслом соціальні робітники  відділення соціальної допомоги вдома територіального центру готуються до Великоднії свят, прибирають у будинках своїх підопічних та  впорядковують  прибудинкові  території. 

 

 

 

Людина в світ приходить для добра

     В цьому переконаний і так прожив всі свої 80 років , учасник війни, ветеран праці, житель села Томашівці  Синиця Євген Максимович. 22 березня 2017 року з ювілейною датою його вітали  працівники територіального центру: директор Андрій Рогатинський, завідувачі  відділень Оксана  Шеремета  та Наталія Мостова, соціальний робітник  Мирослава Грабарська, яка обслуговує  іменинника. Вони вручили подарунки, побажали шановному ювілярові доброго здоров’я, побільше радісних і сонячних днів у житті, незважаючи на роки, невичерпної енергії, оптимізму, тепла і стільки добра, скільки він протягом свого нелегкого життя подарував людям.

 

День для прояву гуманізму

Кажуть, старість – це найпарадоксальніший вік, який характеризується значними протиріччями, час, коли пошук відповіді на „одвічні питання буття” переходить  у свою критичну стадію, і постають перед людиною на увесь зріст життєвої напруги, не допускаючи будь – яких ілюзій, притаманних молодості, потребуючи розв’язання таких проблем, які, можливо, вже й не мають практичного значення.

Досить влучно з цього приводу висловився відомий педагог В. Сухомлинський: „Старість не може бути щастям, радістю. Старість може бути спокоєм або горем. Спокоєм вона буває тоді, коли її поважають. Горем її роблять забуття та самотність”. Адже, залишені на самоті старенькі батьки, позбавлені необхідного спілкування та хоча б моральної підтримки своїх дорослих дітей, а одинокі особи не наділені можливістю доглядати та виховувати дітей та онуків, дуже страждають від самотності та відчуття своєї непотрібності. А людині, особливо в старості, притаманно тулитись ближче до своєї рідні, до свого двору, вулиці, де щоранку вітаються сусіди, де навіть вода з рідної криниці – цілюща.

Напередодні  Великодніх свят – найвеличніших днів у житті кожного християнина, працівники Калуського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) звертаються  до всіх, хто здатний займатися  доброчинною діяльністю, з проханням знайти можливість та виділити кошти для надання  матеріальної допомоги та продуктових кошиків соціально незахищеним людям. Бо немає стіни, яка б відділяла нас від таких людей, більшість з яких колись були такими ж здоровими та молодими. Зараз вони не хочуть бути іншими, вони хочуть бути членами нашого суспільства і мати доступ до тих благ, до яких має доступ здорова людина. Тож подаруймо їм трохи тепла, трохи добра, розуміння та підтримки.

Кошти для надання допомоги потребуючим громадянам доброзичливці можуть надсилати на такий рахунок:

Калуський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)код 25683170

№ 31558301146283 в ГУДКУ  м. Івано-Франківськ  МФО 836014

 

Вчимося, допомагаємо!

Вже вкотре  працівники  відділення  денного перебування  Калуського  районного територіального  центру  в рамках проекту  «Університет ІІІ віку» факультет «Ліс, сад, город» організували 16 березня зустріч жителів сіл Новиця, Добровляни, Середній та Старий Угринів з цікавими людьми. 

Житель села Новиця Василь Перегіняк, колишній  працівник управління  агропромислового   розвитку та провідний  спеціаліст управління фітосанітарної безпеки ЗУ Держпродспоживслужби в Івано Франківській  області Оксана Ковальчук навчали  присутніх як покращувати врожайність, доглядати за сільськогосподарськими  культурами та  насадженнями, боротися з шкідниками та обговорили  різні  питання, які  цікавили  присутніх.

Продовження  заходу стала  зустріч з  працівниками БФ «Карітас» Надією Чучук та Галиною Іваськів,  які  навчали  присутніх догляду за лежачими  хворими, надання  їм першої необхідної  допомоги та розповіли про можливі  варіани  покращення  стану  важкохворих  людей.

Традиційно  завершенням  заходу  стало чаювання за  солодким  столом  всіх  запрошених та  підопічних  терцентру завдяки  спонсору - директору ТОВ «TOR-BA» Надії Яців.

В цей день працівники територіального центру разом з працівниками  БФ «Карітас», а саме  пані Іванною Дмитрук, в рамках проекту «Мережа центрів Домашної опіки Карітас  України, 2017» відвідали  важкохворих, одиноких осіб літнього віку,  які через свій фізичний стан чи недуги постійно перебувають вдома та є на  обліку  в  територіальному  центрі  було надано  допомогу  у вигляді  засобів гігієни, перев’язочних  матеріалів, підгцузників, поглинаючих  пеленок.

Фото-1.jpg

Фото-2.jpg

Фото-3.jpg

Фото-4.jpg

 

Весняний ювілей

14 березня,  у день свого 80-річчя, Ганна Войцеховська, жителька села Кадобна, зустріла гостей щирою посмішкою і запросила  до господи.

Привітати ювілярку зі славним 80-річчям завітали заступник директора терцентру Наталія Завадецька, завідувачі  відділень Оксана Шеремета, Наталія Мостова, фахівець соціальної  роботи  Людмила Качур, соціальні робітники Світлана Іванів та  Ольга Романів, які опікуються одинокою. Квіти, подарунки, вітання зворушили цю літню жінку, адже за плечима  у неї - славний трудовий шлях, життя, насичене працею, турботою про близьких людей. Ганна Миколаївна прожила життя гідно, як і належить справжній жінці, яка, одружившись з чоловіком, у якого було троє  неповнолітніх дітей, виховала їх, як  рідних.

Трудовий шлях розпочався з раннього  віку, бо, залишившись  сиротою, юна Ганна змушена  працювати в лісництві, де 14 років  працювала бригадиром, надалі 26  років  трудилася в одному із  ресторанів  міста  Калуш, а в своєму  селі  була  славною  кухаркою.

А ще Ганна Миколаївна - цікавий співрозмовник, мудра порадниця, активна учасниця  художньої  самодіяльності Народного дому с. Кадобна,  де  неодноразово була  відзначена нагородами.

У цей день для Ганни Миколаївни  звучали  найкращі  побажання  здоров’я, довголіття та Божого  благословення.

Фото-1.jpg

 

Проведено нараду із соціальними працівниками терцентру

     Адміністрація територіального центру щомісячно приймає звіти соціальних робітників про проведену ними роботу і щомісячно проводяться виробничі наради на яких розглядаються різні актуальні питання.

    Так, 7 березня відбулася нарада з соціальними робітниками Калуського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних). Виробничу нараду проводив директор територіального центру Рогатинський А.В., було запрошено начальника  управління соціального захисту Перетятко Л.П. , яка розповідала про зміни щодо отримання путівки на санаторно-курортне лікування    для пільгових категорій, зміни що стосуються субсидії та допомоги малозабезпеченим сім’ям.

На нараді розглядались такі питання:

   1.Приведення до належного стану житлових будинків підопічних Калуського РТЦСО та проведення весняної акції з благоустрою прилеглої території, дворів, присадибних ділянок до Великодніх свят.

    2.Про збір коштів на благодійний рахунок.

    3.Про перегляд колективного договору та внесення змін до нього.

   4.Про розширення спектру надання соціальних послуг догляду вдома.

   5.Організація заходів і тренінгів.

   6. Про забезпечення підопічних засобами реабілітації.

  

Результати

проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома  Калуського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Працівниками Калуського  районного  територіального  центру у лютому 2017 року з  метою  перевірки  якості  надання  соціальних  послуг  одиноким  району здійснено 5 виїздів, охоплено сім  населених  пунктів та  перевірено  роботу девяти соціальних  робітників. Відвідано  та  опитано  62-х  одиноких. При перевірці було виявлено, що відвідування одиноких непрацездатних громадян соціальні робітники здійснюють згідно графіку. Послуги надаються в повному обсязі за Державним стандартом згідно індивідуальних планів та договорів, укладених між відділенням соціальної допомоги вдома та одинокими.   Соціальні робітники завжди  відгукуються на всі прохання підопічних, оперативно їх вирішують застосовуючи  при цьому  індивідуальний  підхід до  кожної людини. Командою  працівників  територіального  центру під  час  виїздів  постійно  проводиться  інформаційно-розяснювальна  робота  серед  населенням, з  метою розширення  сфери  надання  соціальних  послуг.  

Дуже приємно, що всі люди, яким надають соціальні послуги  наші соціальні робітники, задоволені їх роботою і щиро дякують соціальній службі району.

 

Соціальні робітники Калуського РТЦСО вміють надавати первинну допомогу

7 березня у Калуському  районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) голова Калуського міськрайоного Товариства Червоного Хреста Зінаїда Хемич з інструктором по наданню першої допомоги Хемич Наталією в черговий раз провели навчання з 35 –ма соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома навичкам надання медичної допомоги людям похилого віку в домашніх умовах. Протягом 2-ох годин розповідали   про основні етапи надання першої допомоги в різних надзвичайних випадках, серед яких прямий масаж серця , втрата свідомості, інсульт та його симптоми, інфаркт та ознаки інфаркту, кровотечі . Не обійшлось і без практичних занять, які є надзвичайно важливі, оскільки перша медична допомога – це ті елементарні вміння , якими повинен володіти кожен громадянин.

Учасники навчання вдячні колегам з Товариства Червоного Хреста за цікаво та корисно проведений час, адже у своїй роботі щодня стикаються з проблемами догляду за хворими та немічними, а, саме часто виникає потреба  надати  допомогу своєму підопічному, зменшити страждання, максимально підтримати активність та участь у суспільному житті, надати психологічну та духовну підтримку.

 

Виробниче навчання працівників територіального центру

Як відомо, система соціальних послуг в Україні перебуває на стадії активного реформування, мета якого – створення сучасної, гнучкої, прозорої системи надання соціальних послуг, що надаватиме людям адресне, якісне та доступне соціальне обслуговування. Колектив Калуського  районного територіального  центру працює над впровадженням  нових форм  надання  соціальних послуг, прагне надавати соціальні послуги в повній мірі, якісно і ефективно, щоб задовольнити потреби жителів Калуського  району. 

Для досягнення  покладених  завдань протягом року в територіальному  центрі проводятьсяі  наради,семінари-навчання соціальних робітників,працівників та фахівців з актуальних питань соціального обслуговування із залученням спеціалістів УСЗН, Пенсійного фонду та інших  фахівців.

31 січня 2017 року  в Калуському районному територіальному центрі проведено нараду-навчання, в якій взяли участь начальник управління соціального захисту населення РДА Людмила Перетятко та начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення Ольга Романів. Працівниками  УСЗН  проведено  роз’яснення для  соціальних  робітників стосовно  наступних питань: оформлення  субсидій на ЖКП  та  тверде  паливо, перевезення пільгових категорій населення, розповіли  також  про послуги  зв’язку, які  пропонує  "Укртелеком".

                                                                                       Січневі  ювіляри  терцентру

30 січня 2017 року жителька села Голинь Корфіль Катерина Йосипівна, яка  знаходиться  на обслуговуванні в  територіальному центрі святкувала  своє 80-ти річчя. Відвідали,  привітали  та вручили невеличкий  подарунок Катерині  Йосипівні  соціальні  робітники відділення соціальної допомоги  вдома Тетяна Бандурак та Дарія Мандрик.

31 січня 2017 року завідувач відділенням  соціальної  допомоги вдома Оксана Шеремета, фахівець  соціальної  роботи Марія Ільків перевіряли роботу соціальних робітників с.Боднарів Наталії Дяченко  та Олександри Луцької. Відвідали та привітали найстарішу жительку села Боднарів Катерину Куцелу, в якої в цей день був ювілей – 96-річниця з дня народження, та вручили їй подарунки. Розчулена гарними побажаннями та подарунками, бабуся  щиро дякували за увагу, теплоту, милосердя і добру роботу соціального робітника та довгий час не відпускала нас.

Також зичимо всім  ювілярам  здоровя, довголіття, людської щирості, чуйності  та  турботи  від  ближніх.

Продовжуємо  співпрацювати

У 2017  році Калуський  районний  територіальний  центр  продовжує тісну  співпрацю з БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» в рамках  проекту «Покращення якості життя  людей  похилого віку – жертв  тоталітарних  режимів». Проект здійснюється  завдяки  фінансуванню  німецького благодійного  фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє».

Одиноким сіл  Томашівці, Завій, Добровляни, Копанки,  Голинь, які  знаходяться  на обслуговуванні  у відділеннях  територіального  центру,  в  січні 2017 року виділено  благодійну  допомогу.

 

Новини
100 років проголошення незалежності Української Народної Республіки

2018.01.22

22 січня - не лише День Соборності України, але й 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки. детальніше

Вдосконалення підготовки резервістів у 2018 році

2018.01.19

Вдосконалення підготовки резервістів у 2018 році було головним питанням, яке розглядалося 18 січня в Івано-Франківському… детальніше

Сергій Дудинець провів нараду із начальниками відділів та управлінь соціальної сфери

2018.01.19

18 січня 2018 року заступник голови Калуської РДА Сергій Дудинець провів нараду із начальниками відділів та управлінь… детальніше

Рятувальники нагадують основні правила безпеки під час купання в ополонці

2018.01.19

Сьогодні в Україні відзначається одне із найбільших церковних свят - Хрещення Господнє. В цей день громадяни зазвичай… детальніше

Наталія Бабій провела нараду із керівниками медичних закладів району

2018.01.18

18 січня голова Калуської РДА Наталія Бабій провела нараду із керівниками медичних закладів району. У роботі наради… детальніше

Обговорено питання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним громадянам Прикарпаття

2018.01.18

На даний час проходить громадське обговорення проекту акта, яким внесено зміни до Порядку забезпечення технічними… детальніше

Ярослав Паранюк: Працюємо задля створення на Прикарпатті сприятливих умов для розвитку бізнесу

2018.01.16

Сьогодні заступник голови облдержадміністрації Ярослав Паранюк зустрівся з представниками західноукраїнського… детальніше

До райдержадміністрації та районної ради завітали щедрувальники

2018.01.15

15 січня до приміщення райдержадміністрації та районної ради завітали щедрувальники – мистецький колектив із… детальніше