Калуська районна
державна адміністрація

Управління, відділи та інші структурні підрозділи РДА


Управління соціального захисту населення

      Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові державної адміністрації та департаменту соціальної політики  обласної державної адміністрації. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та  Кабінету Міністрів  України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями  голови   обласної  та районної державної адміністрації, наказами директора департаменту соціальної політики  обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також положенням про управління.

Основними завданнями управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Калуського району у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

2) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім'ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

3) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

4) організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

5) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

6) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

7) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

8) розроблення та організацію виконання районних комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми;

9) реалізація державної політики у сфері опіки та піклування, забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування.

Юридична  адреса: 77300, м. Калуш, вул. Чорновола, 12, факс 6-00-55, e-mail:  [email protected]

           Керівництво управління:

Начальник управління - Перетятко Людмила Петрівна, каб. №9, 2-й поверх

Веде прийом громадян: понеділок, п’ятниця з 9.00 до 12.00 год. тел. 6-00-55.

 Заступник начальника управління – начальник відділу звернень громадян за призначенням всіх видів соціальних допомог -  Дуда Галина Федорівна, каб. №15, 2-й поверх

Веде прийом громадян: четвер з 9.00 до 12.00 год.

    Заступник начальника управління - начальник  відділу праціМазур Наталія Степанівна,  каб. №17, 3-й поверх.

Веде прийом громадян: четвер з 9.00 до 12.00 год.

      Апарат управління:

Головний спеціаліст – юрисконсульт апарату управління – Зуб’як Мар’яна Володимирівна, тел. (03472) 6-67-26.

Основні обов’язки:

-         організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації та структурними підрозділами управління соціального захисту населення, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

-         представлення інтересів управління соціального захисту населення в судах та інших органах з питань, що належать до його компетенції;

-         організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням;

-         роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції управління, а також за дорученням начальника управління або його заступників розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

-         здійснення заходів, спрямованих на підвищення правових знань працівників управління.

 

Головний спеціаліст з питань персоналу - Федоришин Ігор Богданович, тел. (03472) 6-67-26.

Основні обов’язки:

-         реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

-         прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

-         документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;

-         забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті та структурних підрозділах управління, разом з відповідними структурними підрозділами узагальнення практики роботи з кадрами, вносить начальнику управління пропозиції щодо її вдосконалення;

-         ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу державних службовців, а також керівників структурних підрозділів;

-         розгляд матеріалів та підготовка документів для заохочення та нагородження працівників, ведення відповідного обліку;

-         разом із іншими структурними підрозділами - здійснення контролю в управлінні, його структурних підрозділах і підпорядкованих йому установах за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.

 

В управління входять вісім  відділів:

1.     Відділ фінансово-господарського забезпечення

2.     Відділ виплат соціальних допомог

3.     Відділ праці

4.     Відділ контролю за правильністю призначення і виплатою пенсій та соціальних виплат

5.     Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення 

6.     Відділ опрацювання звернень та прийняття рішень

7.     Відділ з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

8.     Відділ звернень громадян за призначенням всіх видів соціальних допомог

 

1. Відділ фінансово-господарського забезпечення

Начальник відділу – головний бухгалтер – Варварук Мар'яна Йосифівна,  тел. (03472) 6-67-26.

Основні завдання відділу:

 • ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності з наданням повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів управління соціального захисту населення Калуської РДА;
 • забезпечення  дотримання  бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних  зобов’язань, своєчасного  подання  на  реєстрацію  таких  зобов’язань, здійснення  платежів  відповідно  до  взятих  бюджетних  зобов’язань, достовірного  та  у  повному  обсязі  відображення  операцій  у  бухгалтерському  обліку  та  звітності;
 • забезпечення  контролю  за  наявністю  і  рухом  майна, використанням  фінансових  і  матеріальних (нематеріальних) ресурсів  відповідно  до затверджених  нормативів  і  кошторисів;
 • запобігання  виникненню  негативних  явищ  у  фінансово - господарській  діяльності, виявлення  і  мобілізація  внутрішньогосподарських  резервів.

     2. Відділ виплат соціальних допомог

Начальник відділу – Козоріз Мар’яна Миколаївна.

Основні завдання відділу:

 • організація  роботи,  пов’язаної  з  виплатою  всіх  видів  соціальної  допомоги  та  субсидій, ведення  особових  рахунків  осіб,  які  одержують  державні  грошові  допомоги  та  компенсації,  формування  виплатних  документів  на  виплату  всіх  видів  соціальних  допомог, субсидій та пільг;
 • формування потреби в коштах для здійснення виплат соціальних допомог;
 • проведення звірки із звітом центру поштового зв’язку «Про виплату пенсій та грошової допомоги» за відривними талонами на предмет факту одержання одержувачами належних сум допомог, субсидій;
 • проведення звірки в установах уповноважених банків на предмет своєчасності зарахування та правильності виплати соціальних допомог одержувачам;
 • формування довідок про доходи на запити одержувачів соціальних допомог і компенсацій.
 • формування звіту про доходи фізичних осіб ф. 1-ДФ та забезпечує передачу його до податкової інспекції;
 • в межах компетенції відділу формує і забезпечує передачу звіту про суми нарахованого доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • здійснення відрахування (аліментів / інші відрахування) із призначених допомог боржника на користь стягувача (відповідно до статті 68 та статті 73 Закону України «Про виконавче впровадження», згідно виконавчих листів та постанов відділу державної виконавчої служби Калуського міськрайонного управління юстиції Івано-Франківської області.

 

9. Відділ праці

Заступник начальника управління - начальник  відділу праці – Мазур Наталія Степанівна.

Основні завдання відділу:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організації ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.

   - забезпечення реалізації державної політики з питань попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

-  здійснення повідомної реєстрації колективних договорів, їх перевірку на автентичність та відповідність чинному законодавству та у разі виявлених порушень надає рекомендації стосовно їх усунення, а також забезпечує зберігання копій колективних договорів;

-  прийом участі у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

-  здійснення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців;

-  забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці;

-   прийом участі у розробленні районної програми зайнятості населення;

-   прийом участі у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

- надання у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям,
об'єднанням громадян та окремим громадянам консультації з питань
запобігання насильству в сім'ї;

-   взаємодія з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування району, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об'єднаннями громадян у сфері охорони здоров'я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім'ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;

-  забезпечення в межах повноважень виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає організаційну допомогу структурним підрозділам державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань тендерної рівності;

- виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надання організаційної допомоги структурним підрозділам державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми;

-    прийом участі у роботі комісій, робочих групах, дорадчих органах, міжвідомчих радах утворених при районній державній адміністрації з питань, які належать до компетенції відділу.

 

      4. Відділ контролю за правильністю призначення і виплатою пенсій та соціальних виплат

Начальник відділу – Руда Ірина Василівна.

Основні завдання відділу:

- здійснення нагляду за правильністю та своєчасністю призначення та виплати пенсій, перерахунків, допомог на поховання померлих пенсіонерів Калуським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України;

- організація і проведення консультацій, розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу, вживання відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги;

- здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України в Калуському районі;

- організація роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

- здійснення перевірок державними соціальними інспекторами щодо достовірності поданої інформації про доходи та майновий стан сімей, які звернулись за оформленням всіх видів соціальних допомог та житлових субсидій згідно чинного законодавства, правильності призначення та виплати всіх видів соціальних допомог, житлових субсидій, допомог внутрішньо переміщеним особам, моніторинг відшкодування зайво виплачених бюджетних коштів соціальних допомог, проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням законодавства соціальної допомоги повернення і проведення аналізу причин порушення законодавства з питань надання всіх видів державних соціальних допомог;

- перевірка достовірності інформації, наданої в заяві внутрішньо переміщеної особи або за зверненням органів, що здійснюють соціальні виплати про фактичне місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи та складання акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

- начальник відділу є секретарем комісії з питань розгляду заяв громадян щодо призначення житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, та з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

5. Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення 

Начальник відділу – Романів Ольга Михайлівна.

Основні завдання відділу:

- створення Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

- забезпечення соціального захисту осіб, які мають право на пільги, шляхом відшкодування витрат для надання пільг цим категоріям громадян;

- здійснення контролю за цільовим використанням коштів, передбачених для надання пільг пільговим категоріям громадян та забезпечення своєчасності розрахунків з підприємствами та організаціями – надавачами послуг;

- проведення роз’яснювальної роботи серед населення з питань створення Реєстру та надання пільг;

- розгляд звернень в установлені терміни з питань, що належать до компетенції відділу.

 

       6. Відділ опрацювання звернень та прийняття рішень

Начальник відділу – Сидорко Руслана Богданівна, тел. (03472) 6-07-58.

Основні завдання відділу:

-  опрацювання звернень та прийняття рішень для призначення різних видів соціальних допомог, компенсацій та житлових субсидій;

- бере участь у роботі комісій, утворених при райдержадміністрації та районній раді з питань соціального захисту 
населення;
- визначає суми коштів до розрахунків з організаціями-надавачами послуг за призначені житлові субсидії населенню.

 

 7. Відділ з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

В.о. начальника відділу – координатор Інформаційного центру для учасників АТО – Буркало Ірина Ярославівна, тел. (03472) 6-67-26.

Основні завдання відділу:

- забезпечення обліку учасників АТО та членів їх сімей, складає соціальні паспорти, вживає заходів щодо реалізації Районної програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, членів добровольчих батальйонів, які беруть участь в антитерористичній операції в східних областях України;

- організація роботи щодо  реалізації  державної політики з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;

- забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

- забезпечення актуального стану Центрального банку даних з проблем інвалідності;

- організація роботи по забезпеченню інвалідів протезно-ортопедичними виробами, спеціальними засобами пересування та реабілітації, спецавтотранспортом, санаторно-курортними путівками інвалідів, ветеранів війни, учасників ЧАЕС;

- забезпечення відповідно до законодавства нарахування та виплату всіх видів компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в саме виплати вартості продуктів харчування, проїзду на санаторно-курортне лікування, невикористану путівку, щорічну одноразову допомогу на оздоровлення та виплати на дітей;

- здійснення прийому документів на надання матеріальної допомоги інвалідам, малозабезпеченим громадянам, на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, готує заявки, відомості на виплату, проводить звіряння з поштовими відділеннями та готує звітність з цих питань;

- сприяння інтеграції інвалідів в суспільство, розвитку системи професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштування шляхом направлення інвалідів до учбових закладів, калуського міськрайонного центру зайнятості населення, центри медичної, соціальної та професійної реабілітації Міністерства соціальної політики;

- здійснення прийому документів, надсилання запитів до медичних установ та відділу соціальних допомог, державного реєстру речових прав на нерухоме майно, формування справи для подальшого обслуговування одиноких громадян похилого віку територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- проведення видачі посвідчень встановлених зразків, ведення їх обліку (в тому числі через ЦНАП).

 

8. Відділ звернень громадян за призначенням всіх видів соціальних допомог

Заступник начальника управління – начальник відділу – Дуда Галина Федорівна

Основні завдання відділу:

-         здійснює прийом громадян, які звертаються за наданням соціальної підтримки, призначення соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, перевірка правильності прийнятих та опрацьованих особових справ громадян щодо державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної соціальної допомоги відповідно до законодавства України; щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за перестарілим, який досяг 80-річного віку; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «мати-героїня», внутрішньо переміщеним особам, одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям строкової служби;

-         бере участь у роботі комісій, утворених при райдержадміністрації та районній раді з питань соціального захисту населення;

-         сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

-         оформляє особові справи відповідно до вимог інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги;

-         організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна» та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

-         забезпечує прийом заяв та необхідних документів для призначення соціальних допомог від уповноважених осіб селищної/сільських рад;

-   надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг шляхом висвітлення інформації на стендах в управлінні, через ЗМІ, систематичного інформування уповноважених осіб селищної/сільських рад, у тому числі шляхом організації роботи «мобільних соціальних офісів».

 

Управління  працює:  з 8 години до 17.15 години;

п’ятниця – з 8 години до 16  години.

обідня перерва з 12.00-13.00 годин.

 

Приймальня  громадян,  прийняття  заяв та документів  - ( І поверх, каб. № 2).

Попередній запис на прийом документів для призначення державних соціальних допомог здійснюється за телефоном 6-00-55.

За роз’ясненнями звертатись до  координатора - інформатора  з прийому громадян в каб. №1 поверх І.     

 Номер телефонної «гарячої лінії» - (03472)  6-00-55, який  функціонує при управлінні соціального захисту населення Калуської РДА.

 Перелік послуг у сфері соціальної політики:

 1. Установлення статусу «Ветеран праці».

2. Установлення статусу «Учасник війни».

3. Установлення статусу «Інвалід війни».

4. Установлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

5. Установлення статусу жертви нацистських переслідувань.

6. Видання посвідчень інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та інвалідам загального захворювання.

7. Видача довідки про право на пільги відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни».

8. Призначення деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

9. Забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

10. Призначення грошової компенсації вартості проїзду особам, які супроводжують інвалідів І та ІІ груп до санаторіїв спінального профілю.

11. Призначення компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад інвалідам війни.

12. Призначення грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування інвалідам війни відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань».

13. Грошова компенсація вартості проїзду учасникам антитерористичної операції (АТО) до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад.

14. Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань».

15. Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни відповідно до п. 19 частини першої статті 6 та п. 1 частини 2 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

16. Забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів з дитинства та інвалідів загального захворювання.

17. Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

18. Призначення грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім випадку відмови від путівки).

19. Видання направлення інвалідам, та/або дітям-інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення.

20. Прийом документів на оформлення посвідчень та їх дублікатів особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (1, 2, 3 категорій); дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи; дружині (чоловікові) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, вкладки до посвідчення категорії 1 та вкладки до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, інвалідність, якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

21. Прийом заяви та документів від громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату, одержану працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986–1990 роках, та направлення їх на розгляд до регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників (якщо підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника).

22. Призначення компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування.

23. Видання направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення.

24. Видання направлення на проходження обласної МСЕК для взяття на облік та забезпечення автомобілем.

25. Призначення щомісячних компенсаційних виплат за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, що належать до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

26. Призначення виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складання ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт, учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи (у разі встановлення вищої групи інвалідності виплачується різниця одноразової компенсації); сім’ям у зв’язку із втратою годувальника, смерть, якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою та участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт; дітям-інвалідам у разі встановлення дитині інвалідності, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою.

27. Призначення виплати щорічної допомоги на оздоровлення учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи 1, 2, 3 категорій; громадянам, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт; постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини 1, 2, 3 категорій; дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; евакуйованим із зони відчуження; дітям, що втратили одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи.

28. Призначення відшкодування громадянам в установленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, у разі якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією.

29. Призначення компенсацій та допомоги батькам дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, та дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи.

30. Призначення одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.

31. Оформлення документів для отримання путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни та праці.

32. Оформлення документів для отримання путівки на влаштування до психоневрологічного інтернату.

33. Виплата одноразової допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна.

34. Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром надання соціальних послуг.

35. Призначення матеріальної допомоги на поховання померлих учасників бойових дій.

36. Надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу.

37. Видання довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

38. Включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги.

39. Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам.

40. Призначення допомоги при народженні дитини.

41. Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

42. Призначення допомоги на дітей одиноким матерям.

43. Призначення допомоги при усиновленні дитини.

44. Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

45. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

46. Призначення щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

47. Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

48. Призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

49. Призначення державної соціальної допомоги на догляд одиноким. 

малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів І групи).

50. Призначення державної соціальної допомоги на догляд малозабезпеченим інвалідам І групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності.

51. Допомога на поховання у разі смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда віком до 18 років членам його сім’ї або особі, яка здійснила поховання.

52. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо.

53. Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за дитиною».

54. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.

55. Призначення компенсаційної виплати фізичній особі, яка надає соціальні послуги.

56. Призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

57. Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

58. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

59. Призначення одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

60. Оформлення і видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

61. Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

62. Внесення до списків окремих категорій громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів).

63. Психологічна реабілітація постраждалих учасників антитерористичної операції (АТО).

64. Професійна адаптація учасників антитерористичної операції (АТО).

65. Прийом заяв від осіб відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Організація роботи управління соціального захисту населення  за принципом «Єдиного вікна».

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 №96 з 01.05.2012 року затверджено нову форму заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, прийом якої проводиться за принципом «єдиного вікна». Мета нової технології - спрощення механізму звернення для громадян, які потребують соціальної підтримки (призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат, пільг та інших питань, що належать до компетенції управління), та скорочення термінів очікування соціальних виплат.

      «Єдине вікно» - єдине робоче місце для надання консультацій з питань соціальної підтримки, приймання відповідних заяв та їх реєстрація як в паперовому, так і в електронному вигляді, видачі довідок та повідомлень про прийняті рішення стосовно соціальної підтримки.

       Громадяни, які звертаються за призначення будь-якого виду допомоги, компенсації, пільги чи по інших питаннях, які входять до компетенції управління в першу чергу звертаються до інформатора-координатора,  робоче місце якого знаходиться  в кабінеті №1 біля входу в приміщення, який надає консультацію, допомагає в заповненні документів і видає талон-направлення, де зазначається номер кімнати спеціаліста або його робочого місця, П.І.Б., час і дата прийому. У разі потреби громадяни мають змогу здійснити попередній запис на прийом при особистому зверненні або за номером телефону 6-00-55.
       Заявник маючи при собі талон-направлення і заяву з необхідними документами переходить в сектор очікування та заповнення заяв, де розміщенні зразки заповнення документів і інші матеріали. Прийом заяви і документів здійснюється спеціалістом прийому, який перевіряє правильність заповнення документів і їх повноту і відповідність законодавству. Не пізніше 10 днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів заявнику призначається певний вид соціальної підтримки, інформацію про призначення якої можна отримати у архіваріуса відділу звернень громадян за призначенням всіх видів соціальних допомог (кабінет №2 в управлінні) або в уповноваженої особи по збору документів при селищній, сільських радах.

       Для виконання заходів соціального захисту населення при управлінні соціального захисту населення створено «Мобільний соціальний офіс», який здійснюватиме свою діяльність шляхом проведення прийому населення фахівцями відповідних підрозділів Управління безпосередньо за місцем проживання. Основні його завдання - це інформування населення з питань діючого законодавства, прийом заяв та відповідних документів від громадян, які потребують соціальної підтримки, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інше. Графік виїзду мобільного соціального офісу буде знаходитись на інформаційних стендах управління та  селищній, сільських рад.  
       Інформація щодо роботи управління за принципом «єдиного вікна» знаходиться на інформаційних стендах управління.

 

Основні завдання  «мобільного соціального офісу»

 „Мобільний соціальний офіс” відповідно до покладених на нього завдань здійснює виїзди в населенні пункти району  для виконання заходів соціального захисту населення, а саме:

- інформування населення з питань діючого законодавства та заходів соціального захисту;

- здійснення консультаційно-роз’яснювальної роботи з питань реабілітації та зайнятості осіб з інвалідністю;

- прийом заяв та відповідних документів від громадян, які потребують додаткової соціальної підтримки на надання матеріальної допомоги, санаторно-курортного оздоровлення, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення тощо за принципом єдиного вікна;

- проведення співбесіди з населенням, надання допомоги в оформленні заяви та прийом єдиної заяви і відповідного пакета документів;

- видання повідомлень про призначення відповідних видів соціальної допомоги;

- виявлення під час співбесід із заявниками малозабезпечених громадян та осіб, які потребують додаткової соціальної підтримки;

- надання роз’яснень та прийом документів, необхідних для встановлення статусу багатодітної сім’ї і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї;

- надання роз’яснень та прийом документів, необхідних для порушення питання щодо присвоєння почесного звання України „Мати – героїня”;

- надання роз’яснень та прийом документів, необхідних для призначення та виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;

- збір та доставка на розгляд в Управління пропозицій від населення щодо організації прийому тощо;

- інші послуги виходячи з потреб району.

Фахівці державної служби зайнятості, які беруть участь у роботі „мобільного соціального офісу”, надають інформаційно-консультаційні послуги з питань щодо:

- соціальних послуг, які надає державна служба зайнятості, в тому числі з питань порядку реєстрації громадян у державній службі зайнятості та  умов призначення матеріального забезпечення на випадок безробіття;

- сприяння у працевлаштуванні на вакансії, заявлені роботодавцями;

- професійного навчання та підвищення кваліфікації, в тому числі щодо переліку навчальних закладів, які проводять професійне навчання, та професій, за якими центри зайнятості організовують професійне навчання та підвищення кваліфікації під гарантоване працевлаштування;

- можливості започаткування підприємницької діяльності за сприяння державної служби зайнятості;

- додаткових соціальних гарантій у сфері зайнятості, що надаються окремим категоріям громадян;

- стану сучасного ринку праці регіону, району та перспективи його розвитку;

- роз’яснення законодавства про зайнятість населення та соціальне страхування на випадок безробіття;

- послуги з професійної орієнтації, допомога у виборі сфери трудової діяльності та професії.

Фахівці служб у справах дітей, які беруть участь у роботі „мобільного соціального  офісу”, надають інформаційно-консультаційні послуги з питань щодо:

- прав та обов’язків батьків з виховання дітей;

- підстав надання дитини статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

- усиновлення дітей;

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

Фахівці управління Пенсійного фонду України в м. Калуш та Калуському районі, які беруть участь у роботі „мобільного соціального офісу”, проводять виїзний прийом для жителів сільської місцевості відповідно Положення про організацію прийому та обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України за принципом „єдиного вікна”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 №4-3, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України від 27.02.2012 за №314/20627.

3.2. «Мобільний соціальний офіс»  надає допомогу на місцях у роботі уповноважених  сільських та селищних рад з питань соціального захисту населення.

Положення управління соціального захисту населення РДА.doc

Розпорядження про затвердження положення управління соціального захисту населення РДА.jpg

Положення про Міжвідомчу раду РДА з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми.doc

Структура обсягів видатків.doc